Dödsfall

En kris som inte blir löst på ett bra sätt kan leda till psykisk ohälsa. Den kan utlösas av allvarliga psykiska påfrestningar som att en vän eller nära anhörig dör. Genom kommunen och Svenska Kyrkan kan du få hjälp att hantera kris och sorg.

Svenska Kyrkan erbjuder stödgrupper för barn och ungdomar som förlorat en familjemedlem.

Stödgrupp för barn 7 - 15 år

Stödgrupp för ungdomar 16 - 25 år

I rutorna till höger hittar du mer information om vart du kan vända dig och söka hjälp.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-05-07