Kriminalitet

Av olika skäl kan man hamna i situationer som leder till kriminella handlingar. Om du är under 15 år och gör ett brott kan du inte straffas, men polisen kan ingripa. De tar då kontakt med föräldrarna och socialtjänsten.

Har du blivit utsatt för ett brott? Eller har du begått en kriminell handling? I länkboxen till höger hittar du information var du kan vända dig om du vill ha stöd och hjälp.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-05-07