Personligt ombud

Personligt ombud är frivilligt och kostnadsfritt och vänder sig till människor med psykisk funktionsnedsättning eller till de som under en längre tid lidit av psykisk ohälsa.

Personligt ombud arbetar med personligt stöd och samordning av insatser kring klienten. Personligt ombud är ingen myndighet och vi för inga journaler. Vi svarar inte för vård och behandling. Vår insats är även tidsbegränsad. 

Hur arbetar vi?

  • Tillsammans med dig tittar vi på ditt behov av vård, stöd och service.
  • Vi kan vara behjälpliga till att huvudmannens insatser samordnas (vi kan dock inte ändra beslut eller överta huvudmannens ansvar).
  • Vi kan stödja dig i kontakten med myndigheter.
  • Vi kan vara behjälpliga till att du får vård, stöd och service utifrån behov och laglig rätt.
  • Vi har tystnadsplikt.

 

Har du frågor eller funderingar, läs mer på vår hemsida www.povasterbotten.se

Ansvarig nämnd: Bygg- och miljönämnden
Informationen granskades: 2021-02-22