Socialpsykiatri

Socialtjänsten och psykiatrin i Skellefteå samarbetar med personer med psykisk funktionsnedsättning och närstående. Vi vill skapa ett samhälle där personer med funktionsnedsättning har samma rättigheter som alla andra.

Alla är attitydbärare

För att allmänhetens attityder kring psykisk ohälsa ska kunna förändras behöver vi skapa gemensamma mötesplatser. Föreningarnas hus kan vara en sådan mötesplats, där utomstående får service och svar på frågor.

Samarbete som plattform

Socialtjänsten och psykiatrin i Skellefteå har god samverkan sedan 1980-talet. Psykiatrisamordnaren på socialkontoret ansvarar för alla rehabiliteringsplaner för medicinskt färdigbehandlade. En gemensam policy är att tidigt upprättade rehabiliteringsplaner ska ge en obruten vård- och rehabiliteringskedja.

Söka stöd

Skriv till kommunen via formuläret Kontakta socialkontoret, eller ring kundtjänst 0910-73 50 00

 

Brukarinflytande

Föreningarnas hus samlar de ideella krafterna

De sex ideella föreningarna i Skellefteå som arbetar med frågor som rör psykisk ohälsa är samlade under samma tak. Med gemensamma krafter kan de stödja och hjälpa varandra och tillsammans utveckla sina verksamheter. Föreningarnas hus ligger centralt belägen på Stationsgatan 19 i Skellefteå.

De sex föreningarna är:

 • Föreningen Trivselhuset
 • ISPS (Skellefteortens Intresseförening för Schizofreni och andra Psykiska Störningar)
 • RSMH (Riksförbundet för Social och Mental Hälsa)
 • SPES (SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd)
 • Ananke (OCD/Tvångssyndromsällskapet)
 • Attention (intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, Aspergers syndrom och Tourettes syndrom)

Stöd från Skellefteå kommun

Skellefteå kommun kan erbjuda personer med psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar stöd i olika former.

Om du behöver hjälp att söka något av nedanstående insatser, kontakta socialkontoret.

För dig som har stora och varaktiga psykiska funktionsnedsättningar eller
autism eller autismliknande tillstånd kan det vara aktuellt att söka stöd enligt LSS, lagen om stöd och service.

För dig som inte har rätt till stöd enligt LSS, lagen om stöd och service, men behöver stöd i vardagen finns:

Stöd i ordinärt boende

Personer med psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller lindrig utvecklingsstörning som bor i egen bostad, har möjlighet att få stöd i hemmet.

En stödassistent besöker dig i hemmet utifrån en plan som vi har gjort upp tillsammans och du är delaktig i alla aktiviteter. Du får stöd att skapa och träna in rutiner och hitta strategier för att klara av vardagens olika aktiviteter.

Stöd i hemmet innebär;

 • Att du får stöd att träna och utveckla grundläggande vardagsaktiviteter; exempelvis egenvård, hushållsgöromål, matlagning, tvätt, handla.
 • Att du genom ett pedagogiskt förhållningssätt får stöd att på egen hand kunna klara dina vardagsaktiviteter.

Bostad med särskild service

Insatsen är till för personer med psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller lindrig utvecklingsstörning, som har ett omfattande behov av stöd. Behovet av stöd ska inte kunna tillgodoses med insatsen stöd i hemmet. Bostadsproblem är inte ett skäl för insatsen.

Kommunen anvisar dig en bostad. En stödassistent besöker dig i hemmet utifrån en plan som vi har gjort upp tillsammans och du är delaktig i alla aktiviteter. Du får stöd att skapa och träna in rutiner och hitta strategier för att klara av vardagens olika aktiviteter.

Stödet innebär;

 • Att du får stöd att träna och utveckla grundläggande vardagsaktiviteter; exempelvis egenvård, hushållsgöromål, matlagning, tvätt, handla.
 • Att du genom ett pedagogiskt förhållningssätt får stöd att på egen hand kunna klara dina vardagsaktiviteter.
 • Att det finns en gemensamhetslokal i nära anslutning till din lägenhet, dit du kan gå för att få social samvaro och praktiskt stöd. Du har möjlighet att få personalstöd dygnet runt, genom telefonkontakt eller besök.

Personligt ombud

Personligt ombud är en person som har dig i fokus och hjälper dig i kontakten med olika myndigheter och vårdgivare.

Psykiatrisamordning

Psykiatrisamordning lotsar personen via psykiatrin till stöd i vardagen i kommunens regi. Ger också lotsning till andra stödinsatser i samhället.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-06-12