Resor, transporter, besök

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om bland annat färdtjänst, ledsagarservice eller parkeringstillstånd. Dessa insatser är till för att underlätta transporter och för att du ska ha ett aktivit fritidsliv.

Du kan resa med färdtjänst

Färdtjänsten är en resetjänst för dig som på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder har mycket svårt att köra bil eller resa med annan kollektivtrafik, som till exempel bussar eller tåg. Läs mer om färdtjänst.

Du kan få ledsagning

Ledsagning är ett stöd för att du ska få ett aktivit fritidsliv. Det innebär att en person följer med dig på olika aktiviteter som du av olika anledningar inte klarar av att gå på själv. Läs mer om ledsagarservice.

Du kan få parkeringstillstånd

Du som är rörelsehinder kan få parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare det ställe som du ska till. Det kan till exempel vara din arbetsplats eller bostad. Läs mer om parkeringstillstånd.

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-06-12