Peter Lundberg - socialkontoretscen 7a.jpg

Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som har en stor och varaktig funktionsnedsättning och stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med kollektivtrafik.

När du åker färdtjänst

Du som fått beslut om färdtjänst med färdtjänstbuss får ett färdtjänstkort från kommunen, som du visar upp för chauffören när du reser med färdtjänst. Om du vill kan du begära ett kvitto för resan.

När du beviljas färdtjänst med taxi registreras du med namn och personnummer i ett särskilt datasystem som taxibolaget har tillgång till. Därför kommer det att räcka med att du visar upp en giltig ID-handling som legitimation. Dit räknas pass, körkort eller ID-kort. Du måste själv hålla reda på när ditt färdtjänsttillstånd går ut.

Ansöka om färdtjänst

Det är socialkontoret som tar hand om din ansökan och beslutar om färdtjänsttillstånd. Du får alltid ditt beslut skriftligt och i beslutet ska det stå om du får färdtjänst eller inte, hur länge du ska få färdtjänst, vad som ingår i färdtjänsten och vilka eventuella begränsningar som finns. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det.

Du får använda färdtjänst för resor till och från arbete (arbetsresor), gymnasieskola och för resor under din fritid. När du reser med färdtjänst samordnar vi resorna så långt det är möjligt. Det innebär att du kan få samåka tillsammans med andra och restiden kan bli längre.

Om du har frågor om färdtjänst

Vill du ansöka om färdtjänst, göra ändringar i din färdtjänst eller om du har andra frågor kan du ringa kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00, tryck 1 för socialt stöd och omsorg.

Vanliga frågor och svar om resor med färdtjänsttaxi


När du beställer färdtjänst

Om du berättar följande saker när du beställer blir det lättare för den som tar emot din beställning att se till att resan blir bra: 

  • Vem du är?
  • Varifrån vill du åka?
  • Vart vill du åka?
  • Behöver du hjälp av chauffören?
  • Är ni flera som ska åka från din adress?
  • Finns det särskilda villkor i ditt färdtjänsttillstånd, till exempel att du måste få åka ensam eller att du behöver bärhjälp?
  • Har du hjälpmedel (som rullstol, rullator eller krycka), ledarhund, husdjur eller mycket bagage? Skellefteå Taxi AB:s regler för hur bagage och husdjur ska hanteras gäller.
  • Behöver du göra något uppehåll (får högst vara 10 minuter) för att utföra ett ärende? 

Resa med ledsagare eller medresenär

Om du behöver stöd för att genomföra din resa kan du ansöka om att få ta med ledsagare. Ledsagaren  behöver inte betala avgift för resan, men ska följa med under hela resan. Ledsagaren får inte själv ha färdtjänst. Ledsagaren får inte vara under 13 år och måste vara så pass stark att du kan få den hjälp du behöver. Om beslutsenheten anser att du inte har behov av ledsagare, men du behöver ha någon med dig under resan, kan du bli beviljad en medresenär. Medresenären ska följa med under hela resan och betalar den avgift som gäller för sträckan.  

När kommer färdtjänsten?

Färdtjänstresor ska planeras och samordnas så de blir effektiva och därför kan färdtjänsten komma både 30 minuter senare eller 60 minuter tidigare än när du önskar åka.  Om det finns särskilda skäl kan färdtjänsten göra undantag från detta, till exempel tas hänsyn till om du får vänta alldeles för länge på din hemresa eller om platsen du måste vänta på är besvärlig på något vis. De tider som färdtjänsten kommer överens om med dig ska alltid respekteras.

Du har en resegaranti

Om färdtjänsten kommer mer än 20 minuter för sent utifrån den tid som ni kommit överens om behöver du inte betala för resan.

Får jag åka färdtjänst i en annan kommun om jag är där tillfälligt?

Om du tillfälligt ska vara i en annan kommun får du använda färdtjänsten i den kommunen.
Kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst för biljetter.

För resan till den andra kommunen kan du söka riksfärdtjänst. Kontakta kommunens kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00 minst tre veckor före avresan.  

Hur ofta får jag använda färdtjänsten?

Antalet resor är generellt inte begränsat vilket betyder att du normalt kan åka hur ofta du vill under dygnet. Kommunen kan dock besluta om begränsningar av antal resor eller sträckor i vissa situationer. Det står i ditt beslut om din färdtjänst är begränsad på något sätt.

Vad kostar det att åka färdtjänst?

Hur mycket det kostar att åka färdtjänst beror på hur långt du ska åka. Från 15 maj 2017 kostar det minst 50 kronor för en enkelresa. I prislistan för färdtjänst kan du räkna ut hur mycket din resa kommer att kosta. Det finns en särskild prislista för arbetsresor.

Du betalar för resan direkt till chauffören. Om du blivit beviljad en ledsagare behöver inte ledsagaren betala någonting för att  åka med dig. Medresenär betalar avgiften som gäller för sträckan. Övriga personer som åker med betalar sin del av priset på taxametern.  Om du har en ledarhund behöver du inte betala någon avgift för den.

När kan jag inte använda färdtjänst?

Du får inte använda färdtjänsten för arbetsresor och skolresor som du får bidrag för av någon annan, till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Skolverket. Du får inte heller använda färdtjänsten för sjuk- och behandlingsresor eller tandläkarbehandling.

Sjuk- och behandlingsresor beställs genom Reseservice på telefon 0771-25 10 20 under kontorstid.

Information om sjuk- och behandlingsresor I Västerbotten

 

Fler frågor och svar

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-06-11