Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som har en stor och varaktig funktionsnedsättning och stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med den allmänna kollektivtrafiken.

Eftersom färdtjänst är en del av kollektivtrafiken ska resorna samordnas i så stor utsträckning som möjligt. Vid bussresa kan ankomsttiden variera, bland annat utifrån antalet resenärer, detsamma gäller för färdtjänstresa.

Färdtjänst beviljas inte på grund av att det saknas allmänna kommunikationer, eller på grund av glest utbud av allmänna kommunikationer.

Ansöka om färdtjänst

Det är socialkontoret, Avgifter och färdtjänst, som tar hand om din ansökan och beslutar om färdtjänsttillstånd. Det är du själv eller behörig företrädare som måste göra ansökan. Du ansöker om färdtjänst genom att ringa till kommunens kundtjänst 0910-73 50 00, tryck 1 för socialt stöd och omsorg. Du blir därefter kontaktad av en färdtjänsthandläggare.

Du kan behöva lämna ett medicinskt intyg som styrker din funktionsnedsättning, dess varaktighet samt dina svårigheter att förflytta dig samt resa med allmänna kommunikationer med eventuella hjälpmedel. Detta intyg är du själv ansvarig för att skaffa.

Om du har en pågående kontakt inom sjukvården så kan intyget utfärdas av såväl sjukgymnast, sjuksköterska, arbetsterapeut som läkare.

Handläggningstiden kan variera, men du bör räkna med att den kan ta upp till fyra veckor.

Du får alltid ditt beslut skriftligt och i beslutet ska det stå om du får färdtjänst eller inte, hur länge du ska få färdtjänst, vad som ingår i färdtjänsten och vilka eventuella begränsningar som finns. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det.

Du får använda färdtjänst för resor till och från arbete (arbetsresor), gymnasieskola och för resor under din fritid. När du reser med färdtjänst samordnar vi resorna så långt det är möjligt. Det innebär att du kan få samåka tillsammans med andra och restiden kan bli längre.

Om du har frågor om färdtjänst

Vill du ansöka om färdtjänst, göra ändringar i din färdtjänst eller om du har andra frågor kan du ringa kommunens kundtjänst, 0910-73 50 00, tryck 1 för socialt stöd och omsorg.

Vanliga frågor och svar om resor med färdtjänsttaxi

 

När du åker färdtjänst

När du beviljas färdtjänst med taxi registreras du med namn och personnummer i ett särskilt datasystem som taxibolaget har tillgång till. Därför kommer det att räcka med att du visar upp en giltig ID-handling som legitimation. Dit räknas pass, körkort eller ID-kort. Du måste själv hålla reda på när ditt färdtjänsttillstånd går ut.


När du beställer färdtjänst

Om du berättar följande saker när du beställer blir det lättare för den som tar emot din beställning att se till att resan blir bra: 

 • Vem du är?
 • Varifrån vill du åka?
 • Vart vill du åka?
 • Behöver du hjälp av chauffören?
 • Är ni flera som ska åka från din adress?
 • Finns det särskilda villkor i ditt färdtjänsttillstånd, till exempel att du måste få åka ensam eller att du behöver bärhjälp?
 • Har du hjälpmedel (som rullstol, rullator eller krycka), ledarhund, husdjur eller mycket bagage? Skellefteå Taxi AB:s regler för hur bagage och husdjur ska hanteras gäller.
 • Behöver du göra något uppehåll (får högst vara 10 minuter) för att utföra ett ärende? 

 

 

Resa med ledsagare eller medresenär

Om du behöver stöd för att genomföra din resa kan du ansöka om att få ta med ledsagare. Ledsagaren  behöver inte betala avgift för resan, men ska följa med under hela resan. Ledsagaren ska stiga på och kliva av tillsammans med dig som färdtjänstresenär. Ledsagaren får inte själv ha färdtjänst. Ledsagaren får inte vara under 13 år och måste vara så pass stark att du kan få den hjälp du behöver. Om Avgifter och färdtjänst anser att du inte har behov av ledsagare, men du behöver ha någon med dig under resan, kan du bli beviljad en medresenär. Medresenären ska följa med under hela resan och betalar den avgift som gäller för sträckan.  

När kommer färdtjänsten?

Färdtjänstresor ska planeras och samordnas så de blir effektiva och därför kan färdtjänsten komma både 30 minuter senare eller 60 minuter tidigare än när du önskar åka.  Om det finns särskilda skäl kan färdtjänsten göra undantag från detta, till exempel tas hänsyn till om du får vänta alldeles för länge på din hemresa eller om platsen du måste vänta på är besvärlig på något vis. De tider som färdtjänsten kommer överens om med dig ska alltid respekteras.

Du har en resegaranti

Om färdtjänsten kommer mer än 20 minuter för sent utifrån den tid som ni kommit överens om behöver du inte betala för resan.

Får jag åka färdtjänst i en annan kommun om jag är där tillfälligt?

Om du tillfälligt ska vara i en annan kommun får du använda biljetter för resor i annan kommun som tillhandahålls av Skellefteå kommun. Du får maximalt 30 biljetter per år men kan efter särskild prövning eventuellt beviljas fler. Biljetterna gäller på de flesta orter i Sverige, men inte alla. Det är ditt eget ansvar att i god tid kontrollera om det är möjligt att nyttja biljetten på den ort du ska besöka. Du bokar resorna själv genom att ringa det telefonnummer som står angivet på biljetten.
Kontakta Skellefteå kommuns kundtjänst för biljetter.

För resan till den andra kommunen kan du söka riksfärdtjänst. Kontakta kommunens kundtjänst på telefonnummer 0910-73 50 00 minst fyra veckor före avresan.  

Hur ofta får jag använda färdtjänsten?

Antalet resor är generellt inte begränsat vilket betyder att du normalt kan åka hur ofta du vill under dygnet. Kommunen kan dock besluta om begränsningar av antal resor eller sträckor i vissa situationer. Det står i ditt beslut om din färdtjänst är begränsad på något sätt.

Vad kostar det att åka färdtjänst?

Hur mycket det kostar att åka färdtjänst beror på hur långt du ska åka. Från 1 januari 2019 kostar det minst 52 kronor för en enkelresa. I prislistan för färdtjänst kan du räkna ut hur mycket din resa kommer att kosta. Det finns en särskild prislista för arbetsresor.

Du betalar för resan direkt till chauffören. Det finns även möjlighet att få faktura för dina resor, ta då kontakt med entreprenören.  Om du blivit beviljad en ledsagare behöver inte ledsagaren betala någonting för att  åka med dig. Medresenär betalar avgiften som gäller för sträckan. Övriga personer som åker med betalar sin del av priset på taxametern.  Om du har en ledarhund behöver du inte betala någon avgift för den.

Färdtjänst till och från arbete (förvärvsarbete)

Från och med 10 juni 2019 behöver du som åker färdtjänst till ditt arbete, eller till vissa studier, lämna in ett arbetsintyg eller studieintyg för att få åka till särskilt reducerat pris, så kallade arbetsresor.

På intyget (gäller även intyg för studier) ska följande uppgifter framgå:

 • Arbetets/studiernas omfattning
 • Om du har en tidsbegränsad anställning/hur länge studierna sträcker sig
 • Titel och telefonnummer till den som utfärdat intyget
 • Var din arbetsplats/skola är förlagd
 • Din folkbokföringsadress

 

Arbetsresor gäller inte för resor för personer i arbetslivsrelaterad rehabilitering.

 

Intyget skickar du till:
Skellefteå kommun
Avgifter och färdtjänst
Socialkontoret
931 85 SKELLEFTEÅ

För färdtjänst till särskilt reducerat pris, arbetsresor, medges en tur och returresa per arbetsdag mellan din folkbokföringsadress (ej sommarbostad) och arbetsplatsens eller skolans adress. Andra sträckor gäller ordinarie egenavgift.

Om du har en tillsvidareanställning måste du ändå årligen lämna in ett arbetsintyg. För 2020 ska du ha lämnat in ett intyg senast den 15 mars för att få åka till särskilt reducerat pris från och med den 1 april.

Studieintyg ska lämnas in terminsvis.

Du måste meddela Avgifter och färdtjänst om du byter bostadsadress eller arbete.

Om du avslutar eller avbryter din anställning eller dina studier ska detta meddelas Avgifter och färdtjänst.


 

När kan jag inte använda färdtjänst?

Du får inte använda färdtjänsten för arbetsresor och skolresor som du får bidrag för av någon annan, till exempel Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Skolverket. Du får inte heller använda färdtjänsten för sjuk- och behandlingsresor eller tandläkarbehandling.

Sjuk- och behandlingsresor beställs genom Reseservice på telefon 0771-25 10 20 under kontorstid.

Information om sjuk- och behandlingsresor I Västerbotten

 

Fler frågor och svar

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2019-09-23