Du kan få ledsagarservice

Ledsagarservice är en insats för dig som har en funktionsnedsättning och som behöver stöd för att komma ut i samhället.

En ledsagare stöttar dig genom att följa dig på aktiviteter om du inte klarar det på egen hand, till exempel att besöka vänner, gå på en promenad, göra ärenden eller att delta i kulturaktiviteter.

Läs mer om ledsagarservice för ungdomar

Läs mer om ledsagarservice för vuxna

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-05-07