Riksfärdtjänst

Om du ska resa med färdtjänst utanför kommunen måste du ansöka om riksfärdtjänst. Det måste du göra för varje enskild resa. Resans ändamål ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller enskild angelägenhet. Din funktionsnedsättning avgör vilket transportmedel du får åka med. Utgångspunkten för bedömningen är alltid allmänna kommunikationer. Resa med taxi/specialfordon kan bli aktuellt endast om du inte klarar någon form av allmänna kommunikationer.

Så ansöker du om riksfärdtjänst

Med riksfärdtjänst får du resa inom Sverige. Ansök om riksfärdtjänst så snart du vet att du ska genomföra resan - men minst fyra veckor innan avresa. Inför och under sommarmånaderna och inför högtider kan handläggningstiden bli längre.  I regel behöver du lämna ett medicinskt utlåtande som styrker din funktionsnedsättning samt dina svårigheter att resa med allmänna kommunikationer med eventuella hjälpmedel. Detta utlåtande är du själv ansvarig för att skaffa. 

Kontakta kundtjänst på telefon 0910-73 50 00 om du vill fråga eller ansöka om riksfärdtjänst. Du kan ansöka både skriftligt och muntligt. Det är du själv eller behörig företrädare som måste göra ansökan.

Beslut om riksfärdtjänst

Det är socialkontoret, Avgifter och färdtjänst, som tar hand om din ansökan och beslutar om riksfärdtjänsttillstånd. Du ska alltid få ett skriftligt beslut. I beslutet ska det stå om du får riksfärdtjänst eller inte, hur länge du får riksfärdtjänst och vad som ingår i riksfärdtjänst. Om du inte är nöjd kan du överklaga det. Det står i beslutet hur du gör för att överklaga.

Hur bokar jag en riksfärdtjänstresa?

När du får ditt beslut om riksfärdtjänst får du även veta hur du gör för att boka din resa. Om du har frågor kan du ringa kundtjänst på telefon 0910-73 50 00, tryck 1 för socialt stöd och omsorg. 

Resa med ledsagare eller medresenär

Om du behöver stöd för att genomföra din resa kan du ansöka om att få ta med ledsagare. Ledsagaren är en person som inte reser av eget intresse utan är med för att hjälpa dig att genomföra resan.

Din ledsagare måste du själv ordna fram. Det kan till exempel vara en anhörig eller bekant eller en personlig assistent eller en ledsagare från kommunen. Ledsagaren  behöver inte betala avgift för resan, men ska följa med under hela resan.

Du kan ansöka om ledsagare enligt socialtjänstlagen, eller som ledsagarservice enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Om Avgifter och färdtjänst inte beviljar dig en ledsagare kan du ändå bli beviljad en medresenär, om du har behov av att ha med dig någon när du reser. Du kan bara bli beviljad medresenär om du reser med taxi eller med något specialfordon. Medresenären ska följa med under hela resan och betalar själv för sin resa. 

När får jag inte använda riksfärdtjänst?

Du får inte använda riksfärdtjänst för sjuk- och behandlingsresor, skolresor eller andra resor som du får bidrag för av någon annan, till exempel av Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.

Vad kostar det att åka riksfärdtjänst?

För riksfärdtjänst finns en särskild avgiftstaxa. I prislistan kan du ser hur mycket det kostar att åka. Det är regeringen som beslutar av riksfärdtjänst ska kosta.

Resor vid tillfälliga besök i annan kommun

Om du tillfälligt ska besöka en annan kommun kan du få biljetter för resor i annan kommun som tillhandahålls av Skellefteå kommun. Biljetterna gäller på de flesta orter i Sverige, men inte alla. Det är ditt eget ansvar att i god tid kontrollera om det är möjligt att nyttja biljetten på den ort du ska besöka. Du bokar resorna själv genom att ringa det telefonnummer som står angivet på biljetten.

Förutsättningen för att få biljetter är att du har ett giltigt färdtjänsttillstånd inom Skellefteå kommun.

Har du frågor om riksfärdtjänst?

Kontakta kommunens kundtjänst för information, telefon 0910-73 50 00, tryck 1 för socialt stöd och omsorg.

Öppettider

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-07-06