Stöd i hemmet

Det är viktigt att du känna sig trygg i ditt hem. För dig som har en funktionsnedsättning eller är äldre finns många olika typer av stöd för att underlätta vardagen i ditt hem.