Gratis fixartjänster i hemmet

Du som är över 67 år har möjlighet att få gratis servicetjänster utförda av Solkrafts Fixarmalte och Fixarmärta. Det gäller inomhusjobb som att hänga upp gardiner och tavlor, torka ovanpå höga skåp, byte eller rengöring av lampor.

Vissa aktiviteter i hemmet kräver att du behöver en pall, stol eller stege för att nå, medan andra aktiviteter kräver att du ska böja dig ner. Både aktiviteter på hög och låg höjd kan bidra till yrsel och öka risken att du faller i hemmet och skadar dig. Solkraft kan även erbjuda en säkerhetsgenomgång hemma hos dig för att minska risken för fall.

Så beställer du hjälp av Solkraft

Solkraft har två arbetslag som består av två personer i varje lag som kan hjälpa dig med olika saker i hemmet.

Om du vill beställa servicetjänster från Solkraft ringer du till kommunens kundtjänst på telefon 0910-73 50 00 och tryck 1 för att komma till Socialt stöd och omsorg.

 

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2019-03-26