Hemtjänst och stöd i hemmet

För att du ska kunna bo kvar hemma kan du få stöd från hemtjänsten. Hemtjänsten hjälper dig med sådant som du inte klarar på egen hand, exempelvis med personlig omvårdnad. Hemtjänstens samordnare planerar insatserna och arbetsuppgifterna utförs av undersköterskor och vårdbiträden.

Du kan bland annat få

 • stöd med på- och avklädning morgon och kväll
 • stöd med personlig hygien som att tvätta dig, raka dig, duscha och borsta tänderna
 • stöd att förflytta dig i ditt hem
 • stöd med att städa, bädda, tvätta och slänga sopor
 • stöd vid måltider
 • stöd för att gå ut på promenader, göra olika aktiviteter eller besöka något socialt sammanhang. Hemtjänsten kan även vara stöd (ledsagare) om du har en funktionsnedsättning som inte omfattas av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). 
 • nattinsatser om du har behov av hjälp och stöd på natten
 • telefonservice där hemtjänsten ringer och frågar hur du mår en bestämd tidpunkt varje dag
 • ett trygghetslarm som du kan använda för att tillkalla personal dygnet runt för hjälp om det uppstår en nödsituation
 • nattillsyn via en trygghetskamera som monteras hemma hos dig och som är ett komplement till fysisk tillsyn 
 • matservice i form av att du får äta på ett vård- och omsorgsboende eller en skola eller att du får varor hemsända från butik eller färdiglagad mat hem.

 

Skellefteå kommun har hand om all hemtjänst i kommunen.

 Läs mer om hjälp i hemmet

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2018-12-27