Peter Lundberg - socialkontoretscen 1.jpg

Syn- och hörselskadade kan få råd för enklare vardagDu som har en synskada eller hörselskada kan tips och råd om vad som kan underlätta din vardag. Kommunens syn- och hörselinstruktör kan då kostnadsfritt komma hem till dig för att informera.

Vad kan jag få hjälp med?

Syn- och hörselinstruktören ger tips och råd för att underlätta vardagen i ditt hem. Tillsammans med dig försöker vi hitta enkla lösningar för att du ska få den bästa rehabiliteringen.

Syn- och hörselinstruktören hjälp dig exempel med

  • märkning: vi märker upp och gör exempelvis trappor, spisar, cd-spelare, mikrovågsugnar tydligare
  • kontraster: vi ger exempel på hur stora färgkontraster kan underlätta din vardag, som att det är bättre att välja en ljus kopp till kaffet. 
  • belysning: vi ger exempel på olika produkter som kan hjälpa dig.
  • hjälpmedel: vi hjälper dig träna med de hjälpmedel som du har lånat av syn- och hörcentralen. (För att komma till syn- och hörselcentralen behöver vi en remiss från ögon- och öronmottagningen).
  • tal och text: vi informerar om talböcker, taltidningar, storstilstext med mera.

 

Syn- och hörselinstruktören informerar även grupper. De kan även informera personal och anhöriga om de olika funktionshindren.

Vill du veta mer?

För att få veta mer om syn- och hörselinstruktören kan du ringa till kommunens kundtjänst på telefon 0910-73 50 00.


 

Ansvarig nämnd: Socialnämnden
Informationen granskades: 2017-03-30