Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Kommunen arbetar aktivt mot att förebygga våldsbejakande extremism. I kommunen bedrivs ett demokratifrämjande arbete som förebygger att vålds-bejakande extremism utvecklas. Arbetet mot våldsbejakande extremism ska vara inkluderande och i överensstämmelse med grundlagsstadgade fri- och rättigheter.

Skellefteå kommuns arbetsgrupp mot våldsbejakande extremism:

Kommunen har startat upp en arbetsgrupp under FRIS Trygghetsforum för att samordna och följa upp frågan om våldsbejakande extremism samt skapa en kännedom om kommunens problembild.
Arbetsgruppen mot våldsbejakande extremism består av:

  • representant från Polismyndigheten
  • kommunens integrationsstrateg
  • kommunens samordnare för drog- och brottsförebyggande arbete
  • kommunens säkerhetssamordnare

 

Gruppen kan vid behov tillkalla andra relevanta aktörer.

Jag vill anmäla eller jag har en fråga

Skellefteå kommuns handlingsplan mot våldsbejakande extremism (pdf, nytt fönster)

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-03-02