Olycksförebyggande

På de här sidorna får du tips och råd om hur du kan skydda dig mot brand, trafikolyckor och olyckor på sjö eller is. Räddningstjänsten hyr även ut flytvästar och bilbarnstolar.

Brandsäkerhet

Genom ökad kunskap kan man lättare förebygga en brand. Du kan få en del av den kunskapen via den här webbplatsen.

Trafiksäkerhet

Det går inte förebygga alla risker i trafiken. Däremot kan man förbereda sig så att man på bästa sätt kan hantera en situation.

Vattensäkerhet

Använd flytväst på sjön. 9 av 10 som omkommer på sjön saknar flytvästen.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-08-21