Brandsäkerhet

Genom ökad kunskap kan man lättare förebygga en brand. Du kan lära dig mer om detta via den här webbplatsen, men du får ännu mer kunskap i brandförebyggande genom räddningstjänstens utbildningar.

På de här sidorna får du säkerhetstips för att förebygga brand såväl inomhus som utomhus. Du kan också läsa mer om brandfarlig vara och om hur verksamheter ska arbeta med sitt systematiska brandskyddsarbete (SBA).

Se gärna vår film som ger dig praktiska tips om en brand uppstår. Länken till filmen hittar du till höger på sidan.

Stängd dörr kan rädda livet - lär dig mer om brand och rök i trapphus

Ladda ner trapphusaffischen här!

Om det börjar brinna i trapphuset eller om trapphuset blir rökfyllt finns det några regler att följa:

  • Gå aldrig ut i ett trapphus som är rökfyllt - i ett rökfyllt trapphus kan det räcka med två andetag för att det ska gå riktigt illa.
  • Stanna kvar i lägenheten, ring SOS Alarm på 112 och invänta hjälp. Räddningstjänsten hjälper dig ut.

Om det kommer in rök via dörrspringor eller ventilation - täta med blöta handdukar eller tejp. Lägenheter är normalt byggda för att stå emot brand och rök i en timme och är därför en säker plats. Behöver du evakueras gör vi på räddningstjänsten det.

Stäng in branden

Brinner det i din lägenhet – ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.

Skydda dig och dina grannar mot brand

Flerfamiljshus drabbas ibland av anlagda bränder i trapphus och soprum. Som boende i huset kan du själv minska risken för att detta ska uppstå genom att:

  • inte förvara brännbart material som exempelvis möbler, tidningspapper eller annat skräp i trapphuset, källaren eller andra liknande utrymmen.
  • se till att dörrarna till vind, källare och garage alltid hålls låsta eller åtminstone stängda.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2019-01-29