Viktiga brandskyddsåtgärder

I de allra flesta fall behöver en brand hemma inte få så stora konsekvenser - bara du är väl förberedd. Det finns några brandskyddsprodukter som du bör se till att ha hemma. Den allra billigaste produkten är också den i särklass viktigaste; brandvarnaren.

Brandvarnare, jordfelsbrytare och någon typ av släckutrustning är vad alla hem borde vara utrustade med. Läs mer om dessa produkter på dessa sidor.

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07