Brandvarnare - livförsäkring för en hundralapp

I Sverige omkommer över 100 människor varje år i bränder. Många bränder inträffar i bostaden om natten. Den vanligaste dödsorsaken är förgiftning till följd av brandröken. En brandvarnare kan rädda dig och din familj om en brand startar när ni ligger och sover. Redan några minuter efter att en brand startat kan rök och värme göra det livsfarligt att vara kvar i bostaden. Om du upptäcker branden i tid med hjälp av brandvarnaren kan du sätta dig i säkerhet eller om möjligt släcka branden.

Brandvarnaren är en livförsäkring som är lätt att montera och kostar ofta mindre än hundra kronor. Brandvarnaren reagerar snabbt på den livsfarliga röken och avger en larmsignal som varnar dig tidigt så att du kan sätta dig i säkerhet.

Ett rum blir övertänt på några minuter

En del tror att det tar lång tid för en brand att utvecklas i hemmet och att man vaknar av brandröken eller att det är elden som är den största faran. Sanningen är att ett rum blir övertänt på bara några minuter och att du inte vaknar av brandröken, snarare tvärtom.

Brandrök är giftig och har en sövande effekt

Brandrök är mycket giftig och har en sövande effekt. En del brandrök kan vara så giftig att det räcker med några andetag för att en människa ska omkomma. De flesta som dör i bränder dör av förgiftning av brandröken och inte av brännskador. Om du inte har en brandvarnare hemma - köp en omedelbart!

Läs mer om brandvarnare!

På dessa sidor kan du läsa mer om vilka olika typer av brandvarnare som finns, hur många du behöver och hur du ska placera dem samt hur du ska sköta och kontrollera din brandvarnare.

Skötsel och kontroll av brandvarnare

Brandvarnartyper

Placering av brandvarnare

Ansvaret för brandvarnare

Om brandvarnaren larmar

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07