Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare skyddar både mot personskador och bränder. Jordfelsbrytarens främsta funktion är att rädda liv och förhindra brand om ett fel uppstår i en lägenhet eller villa. En jordfelsbrytare känner av om strömmen går fel väg, exempelvis via en människa till jord, och bryter då strömmen på bråkdelen av en sekund. Jord kan vara allt ifrån marken utanför huset till metallhöljet på spisen, betonggolvet du står på eller diskbänken. Jordfelsbrytaren skyddar dig mot elstötar om du tar i en apparat som blivit strömförande och samtidigt är i kontakt med jord. Den skyddar även mot bränder som kan uppstå när elen tar fel väg till jord.

Jordfelsbrytare finns i flera utföranden. Den kan installeras fast vid elcentralen och skyddar då antingen en hel bostad eller en del av installationen. Vägguttag med inbyggda jordfelsbrytare används i badrum, tvättstugor och garage. De skyddar när du använder elapparater som anslutits till just det uttaget. Flyttbara jordfelsbrytare som ansluts direkt i ett vägguttag är praktiska, eftersom de skyddar i miljöer där fasta jordfelsbrytare fortfarande ofta saknas, till exempel i trädgården. Observera att flyttbara jordfelsbrytare inte får ersätta fasta, till exempel i ett badrum.

Vid nyinstallation är det numera lag på att jordfelsbrytare ska skydda uttag i bad- och duschrum samt utomhus. Om du ser över och vårdar din elinstallation och dina apparater, är risken för olyckor mycket liten. Om du har en gammal elinstallation, små barn eller om du arbetar mycket med elverktyg ute, kan det ändå finnas skäl att installera en jordfelsbrytare som extra skydd. Diskutera frågan om installation av en jordfelsbrytare med en elinstallatör.

Jordfelsbrytarens fördelar

  • Snabbheten hos en jordfelsbrytare gör att farliga situationer normalt inte hinner uppkomma när en person kommer i beröring med en strömförande del.
  • Jordfelsbrytaren – inte säkringen – känner vid ett eventuellt fel av de små strömmarna som kan orsaka brand.
  • Det är enkelt och billigt att installera en jordfelsbrytare.

Tips

  • Kyl, frys och uppvärmning bör ha separata jordfelsbrytare. Till pannor för uppvärmning rekommenderas en jordfelsbrytare på 300 mA som brandskydd.
  • Använd jordfelsbrytare typ A.
  • Jordfelsbrytaren är ett bra kompletterande skydd till andra skyddsåtgärder som säkringar, skyddsjordning och naturligtvis underhåll av elanläggningen.
  • Kontrollera jordfelsbrytarens funktion med testknappen minst två gånger om året.
  • De nya starkströmsföreskrifterna (elbestämmelser) kräver installation av jordfelsbrytare vid ny- och ombyggnad i bostäder, grundskolor, fritidshem och daghem.
  • Jordfelsbrytare ska finnas på följande uttag; utomhus, bygg- och rivningsplatser, jordbruk och trädgårdsmästerier, uppställningsområde för husvagnar och småbåtshamnar, tillfälliga installationer för mässor, utställningar etc.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07