Foto efter en gräsbrand i byske 2013-05-17

Eldning utomhus

Elden har i alla tider fascinerat människan. En sprakande lägereld ger extra krydda åt friluftslivet. Men den kan också sprida stor förödelse om man handskas med den på fel sätt. Allemansrätten ger dig ingen rätt att göra upp eld, bara en möjlighet att elda under säkra förhållanden.

När, var och hur får man elda?

Det är förbjudet att elda i markerna när det är risk för brand eller skada på naturen. Elda så nära vatten som möjligt och ha alltid vatten till hands. Använd färdiga eldstäder där sådana finns. Gör annars en eldstad av sand och stenar. Elda inte om det blåser hårt! Elda inte på torvmark eller i mossa. Elda aldrig direkt på berg och klipphällar som kan spricka. Var noga med att släcka eld och glöd ordentligt.

Majbrasor och gräsbränning

Under länkarna till höger får du fler handfasta råd kring majbrasor, gräsbränning, risbränning mm.

Eldförbud under vår och sommar

Under vår och sommar kan det vara helt förbjudet att elda ute i det fria. Eldningsförbud utfärdas av Räddningstjänsten och meddelas i lokala massmedia. Ring kundtjänst på 0910-73 50 00 för att få reda på om eldningsförbud råder i Skellefteå.

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07