Brasa-räddningstjänsten.jpg

Eldningsanmälan

Den som eldar gör det alltid på eget ansvar. Den tidigare rutinen om att eldning skulle anmälas till SOS och räddningstjänsten har utgått. Oavsett om eldningen är anmälningspliktig eller ej är det alltid lika viktigt att du som eldar har beredskap om något oförutsett inträffar. Det är du som tänder brasan som är ansvarig för eldningen. För att undvika onödiga utryckningar från räddningstjänsten ska du alltid stå väl synligt vid elden och aldrig elda i mörker.

Ingen anmälan krävs vid eldning!

Allemansrätten ger dig möjlighet att elda under säkra förhållanden då eldningsförbud inte är utfärdat. I Skellefteå kommun behöver du INTE anmäla till räddningstjänsten innan du ska elda. Vid eldning i mycket stor omfattning (till exempel hyggesbränning eller naturvårdsbränning) bör du dock samråda med räddningstjänsten i god tid innan du tänder på.  Observera att all avfallseldning enligt kommunens föreskrifter är förbjuden med undantag för det torra trädgårdsavfall som inte kan komposteras. I detaljplanerat område bör du helt undvika eldning av trädgårdsavfall eftersom det är stor risk för att det uppstår olägenheter för omgivningen. Lämna hellre trädgårdsavfallet till någon av kommunens återvinningscentraler. För att undvika onödiga utryckningar ska du alltid stå väl synligt vid elden och aldrig elda i mörker.

Tänk på detta när du eldar:

  • Det är du som tänder elden som har ansvaret tills den slocknat!
  • Elda inte när det är stor risk för snabb spridning, det vill säga när det är torrt och blåser kraftigt.
  • Ha alltid vatten, strilkanna, kratta eller ruska och mobiltelefon nära till hands
  • Lämna ALDRIG elden. Förutom risken att elden sprider sig okontrollerat om den inte är under uppsikt, är det också troligt att förbipasserande kommer larma räddningstjänsten om de ser en obevakad brand. Av samma anledning bör du undvika att elda i mörker.
  • Larma 112 direkt om du förlorar kontrollen över elden.
  • Släck grundligt när du inte vill bevaka elden längre

Eldning i mycket stor omfattning

För hygges- och naturvårdsbränning gäller att anmälan ska ske till räddningstjänsten minst 30 dagar i förväg. Motivet till att anmälan gäller i de fallen är att hygges- och naturvårdsbränning ofta behöver ske då eldningsförbud sannolikt råder. Föranmälda bränningar undantas då från eldningsförbudet. Räddningstjänsten tar ut en avgift på 1200 kr för granskning och administrering av bränningsanmälan. Här finns länkar till information om rutiner vid hygges- eller naturvårdsbränning, samt anmälningsblankett:

Om bränning av byggnad planeras måste tillstånd ansökas hos Skellefteå kommuns bygg- och miljökontor.

Brandriskprognos och eldningsförbud

Är det mycket torrt i skog och mark kan räddningschefen förbjuda eldning, vilket sker genom att eldningsförbud utfärdas.

För att få reda på vilken brandriskprognos som gäller för tillfället eller om eldningsförbud råder eller om du vill ha information och rådgivning om eldning utomhus är du välkommen att ringa räddningstjänsten Skellefteå på telefonnummer: 0910-73 50 00 

Vid akut hjälp, ring alltid nödnumret 112. Det är absolut förbjudet att använda telefonnummer 112 för eldningsanmälan!

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2016-09-07