Foto vid en skogsbrand längs kågevägen 2013-05-24

Råd om eldning

Det är mycket att ta i beaktning innan man eldar utomhus. På de här sidorna får du tips om hur ska göra om du ska elda utomhus, exempelvis grilla, elda gräs, en majbrasa eller trädgårdsavfall.

Tänk på att alltid kontrollera aktuell brandriskprognos och förvissa dig om att eldningsförbud inte råder när du ska elda. Var noga med att inte elda då det blåser kraftigt, elda aldrig på torv eller mossa och var förberedd med släckredskap. Det är alltid du som tänder elden som är ansvarig för att den inte orsakar skada.

Det finns en hel del råd som du bör ta del av innan du tänder fyr på något. Läs mer här:

Elda ute i naturen

När det inte är extremt torrt, kraftig vind eller eldningsförbud, kan du elda. Välj eldplatsen med omsorg. Eldning sker alltid på egen risk, tänk på at det är den som tänder som har ansvaret för elden. Länk till sida med säkerhetstips vid eldning ute i naturen

Grilla

Att grilla med kol, briketter eller gasol är ofta att föredra framför grillning över öppen eld. Man ska dock vara medveten om att det varje år inträffar flera allvarliga olyckor i samband med grillning. Nästan alltid beror det på slarv och ovarsamhet. Länk till sida med säkerhetstips vid kolgrillning

Elda gräs

Att elda gräs är svårt. Det är problematiskt att förutse gräsbrandens utveckling. Oönskad spridning uppstår kvickt när vindförhållanden plötsligt ändras. Inom loppet av några minuter kan gräselden sprida sig så fort att det är omöjligt att släcka den. Länk till sida med säkerhetstips vid gräseldning

Elda trädgårdsavfall

Avfallsbränning leder ibland till att elden sprider sig till byggnader eller till skogen. Gnistor sprider sig med vinden och har i ett flertal fall lett till att byggnader brunnit upp. Dessutom blir det ofta mycket rök från bränningen, vilket orsakar oönskade störningar för grannar. Du får i vissa fall elda trädgårdsavfall, men det är bättre att kompostera! Länk till sida med säkerhetstips vid eldning av trädgårdsavfall

Elda en majbrasa

Att tända en majbrasa och skjuta fyrverkerier på Valborg är en trevlig och mysig tradition som ska vårdas. Traditionen medför dock risker för både person- och egendomsskador, så det gäller att som vanligt vara försiktig när du handskas med eld. Länk till sida med säkerhetstips vid eldning av majbrasa

Kontakt

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2017-11-13