Ladugårdsbrand-räddningstj.jpg

Säkerhetstips - Brand

En vanlig orsak till brand är slarv eller bristande kunskap. Det är därför viktigt att veta hur du kan skydda dig själv och dina nära. Under denna länk får du tips och råd kring brandsäkerhet. Informationen på dessa sidor ska fungera som ett stöd till den enskilde i fråga om brandsäkerhet.

När det brinner

Om det börjar brinna är det absolut viktigaste att sätta dig själv och andra i säkerhet. Därefter larmar du räddningstjänsten genom att ringa 112. Försök om möjligt släcka branden, men utsätt aldrig dig själv eller andra för fara. Ramsan Rädda - Varna - Larma - Släck hjälper dig att komma ihåg det viktiga. Mer information om vad du kan göra när det brinner.

Efter en brand

Att råka ut för en brand kan vara en uppskakande upplevelse som kan kännas overklig. Det kan vara svårt att ta till sig den information man får direkt och veta vad man ska göra när man står ensam kvar efter att branden slocknat. För att du ska kunna återvända till ett normalt vardagsliv så snabbt som möjligt kan denna information vara till hjälp. Efter det brunnit.

Brandsäkerhetstips

Här hittar du brandsäkerhets bland annat för båten, husvagnen, lägenheten, villan, arbetsplatsen mm.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07