Brandsäkerhetstips i samlingslokalen

En samlingslokal definieras som en lokal som är avsedd för fler än 150 personer, där inte alla kan väntas känna till byggnaden. Det kan vara till exempel vara ett köpcenter, en idrottsanläggning, en restaurang, nattklubb eller pub. Bränder i samlingslokaler har genom åren lett till ödesdigra konsekvenser. Ett säkerhetsmedvetet agerande hos de personer som befinner sig i lokalen är av stor betydelse för konsekvensen av en brand.

Innan du går in i lokalen

Kontrollera att huvudentrén inte är blockerad och att dörrarna går att öppna utåt. Bestäm tillsammans med ditt sällskap en mötesplats utanför byggnaden där ni samlas i händelse av en nödsituation. Tycker du att lokalen verkar osäker ur brandskyddssynpunkt kanske du ska överväga att inte gå in.

När du går in

Kontrollera var utgångarna finns. Utrymningsskyltar guidar dig till den närmsta utgången. De är markerade med gröna skyltar med vita symboler. Det ska minst finnas två utgångar. De ska vara tydliga och lätta att öppna i utrymningsriktningen. Använd den utgång som är närmast dig vid en utrymning. Om utrymningsvägarna är låsta eller blockerade, säg till någon ur personalen eller kontakta räddningstjänsten. I samlingslokaler finns det uppsatt en utrymningsplan, oftast vid entrén. Den talar om hur utrymning ska gå till, var utgångarna finns, var återsamlingsplatsen är och var du kan hitta släckutrustning.

Antal personer

Antalet personer som får vistas i lokalen är angivet på en skylt vid entrén. Personantalet är bland annat anpassat efter antalet utgångar och det är viktigt att det inte överskrids. Om du tycker att det verkar vara för mycket människor i lokalen kan du välja att lämna stället eller kontakta räddningstjänsten.

Säkerhet

I lokalen finns det släckutrustning (handbrandsläckare eller inomhusbrandpost) som är utmärkt med röda och vita skyltar. Det bör också finnas ett utrymningslarm. Var uppmärksam på tändkällor som levande ljus, cigaretter, cigarrer, pyrotekniska varor och annat som kan orsaka brand.

Vid händelse av nödsituation

  1. Reagera omedelbart
    Ta alltid meddelanden och larm på allvar. Lämna omedelbart lokalen genom närmsta nödutgång. Det är den giftiga röken som utvecklas vid brand som dödar. Bara några få inandningar av giftig rök kan leda till döden. Om ett rum rökfylls - kryp under röken nere vid golvet, där är störst chans att det finns ren luft!
  2. Stanna ute
    När du kommit ut ur byggnaden, stanna då ute.
  3. Meddela brandpersonalen
    Meddela brandpersonalen om du saknar någon.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07
Sida

Brandsäkerhetstips på arbetsplatsen

Eftersom du tillbringar en stor del av din tid på din arbetsplats är det viktigt att du känner till hur brandskyddet fungerar där. Oavsett var du arbe...

Sida

Brandsäkerhetstips på hotellet

Hotell och vandrarhem har en rad säkerhetshöjande åtgärder som utrymningslarm, utrymningsplaner, brandcellsindelning och släckutrustning. När du övern...