Brandsäkerhetstips på hotellet

Hotell och vandrarhem har en rad säkerhetshöjande åtgärder som utrymningslarm, utrymningsplaner, brandcellsindelning och släckutrustning. När du övernattar på hotell kan du genom några enkla åtgärder öka din egen och andras säkerhet.

Gör såhär när du anländer till hotellet:

  • Orientera dig i byggnaden. Titta på utrymningsplanen i ditt hotellrum och kolla var dina utrymningsvägar finns och kontrollera att de går att använda.
  • Kontrollera var närmsta släckutrustning finns.
  • Kontrollera att telefonen är i funktion.

Gör såhär om brand uppstår:

  • Om du upptäcker en brand skall du trycka på närmaste brand eller utrymningslarmknapp. Då startar utrymningslarmet och en signal går till receptionen. Om du har släckutrustning i närheten och kan hantera den, försök släcka branden.
  • Om personalen initierar utrymning eller om utrymningslarmet startar, utrym då hotellet omedelbart. Använd den närmaste utgången, det behöver inte vara via huvudentrén. Följ personalens instruktioner.
  • Stanna utanför byggnaden då du kommer ut. Räddningstjänsten ansvarar för genomsökning och släckförsök.
  • Meddela någon ur brandpersonalen om du tror att någon saknas.
  • Skulle korridoren utanför hotellrummet vara rökfylld är det bättre att stanna på rummet än att försöka ta sig ut genom röken. Stanna kvar på hotellrummet, håll dörren stängd och påkalla uppmärksamhet genom fönstret. Då kan räddningstjänsten assistera med utrymning via sitt höjdfordon.

Utrymningslarm

Alla hotell ska ha ett utrymningslarm. Utrymningslarmet upptäcker branden via rökdetektorer och utrymning initieras via en signal eller talat meddelande. De kan också starta utrymningslarmet genom att trycka på en brand- eller utrymningslarmknapp. Dessa finns placerade på alla hotellets våningsplan.

Utrymningsplan

På alla rum ska det finnas en utrymningsplan som visar var utrymningsvägar, släckutrustning och återsamlingsplats finns och som talar om hur en utrymning ska gå till.

Utrymningsvägar

Utrymningsvägarna ska vara lätta att öppna i utrymningsriktningen. De ska vara utmärkta med utrymningsskylt med grön bakgrund och vita symboler.

Brandceller

Varje hotellrum är en egen brandcell. Det innebär att brand och rök inte kan spridas från korridor eller närliggande hotellrum under 60 minuter.

Släckutrustning

Alla hotell skall vara utrustade med släckutrustning. Det kan vara handbrandsläckare eller inomhusbrandposter. Utrustningen skall vara väl synlig och skyltad med röda och vita skyltar.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07
Sida

Brandsäkerhetstips i båten

På båtar krävs det att man är extra försiktig med eld. Störst sannolikhet att brand utbryter på båten är i samband med matlagning eller tankning. Här ...

Sida

Brandsäkerhetstips i husvagnen

Det sker varje år flera otäcka gasololyckor i husvagn varje år. Det finns dock saker du kan göra för att öka brandsäkerheten under din husvagnssemeste...