Vanliga brandorsaker

Den viktigaste källan till kunskap om hur bränder ska förhindras är inträffade händelser. Därför är det viktigt att känna igen olika typer av brandorsaker. Statistiken visar att de vanligaste orsakerna till bränder är anlagd brand, soteld, glömd spis, tekniskt fel och värmeöverföring. Läs mer om brandorsaker på dessa sidor.

Man brukar skilja på begreppen brandstiftare och brandorsak. En brandstiftare kan vara ett föremål, en anläggning eller en anläggningsdel, till exempel torktumlare,eller eldstad. Brandstiftare kan också vara människa eller djur. En brandorsak är en företeelse eller process ledande till brand, till exempel självantändning, friktion eller överhettning.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07