Elapparater

Bränder uppstår ofta på grund av fel eller överhettning i elapparater. Bränder i elapparater kan vara svåra att förutse men det går att vidta åtgärder för att minska risken.

Vitvaror

Bränder inträffar ibland i vitvaror - kylskåp, torktumlare, tvätt- och diskmaskiner. Orsaken är ofta kortslutning eller överslag som är svårt att upptäcka i förväg. Ta därför som vana att tvätta och diska när du är vaken hemma. Du kan minska brandrisken genom att dammsuga bakom kyl och frys.

TV och dator

Stäng av TV:n med hjälp av strömbrytaren och ställ inte stearinljus, dukar eller annat brännbart material på TV:n. Placera TV, video och stereo fritt i rummet så att luftcirkulationen inte hindras. Låt inte datorn stå i vänteläge när du inte är hemma eller när du sover.

Brödrost, strykjärn och kaffekokare

Dra alltid ur stickkontakten direkt efter du använt apparaten.

Element och bastuaggregat

Torka inte kläder på el-element eller bastuaggregat.

Insamlade batterier - en brandrisk!

Många människor kastar av miljöskäl använda batterier i behållare på särskilda uppsamlingsplatser.
Men de kan orsaka en brand. Ett batteri som inte är helt urladdat kan avge värme. Det kan börja
brinna i en batteribehållare där värmen inte avleds och om det finns papper eller annat lättantändligt material i närheten. Gör såhär:

  • Placera behållare (med lock) för papper, glas och batterier så långt ifrån varandra som möjligt i soprummet.
  • Batteribehållaren bör ha ett lock av svårbrännbar plast och sitta fritt och luftigt på väggen, så att värmen som uppstår i batterierna avleds.
  • Släng inte papper eller annat lättantändligt material i batteribehållaren.
  • Släng ingenting utanför avsedd behållare.

Se över dina sladdar och kontakter så att de är hela. Är det dags för en reparation eller ny elinstallation, anlita alltid en fackman.

Om möjligt, dra alltid ur kontakten innan du börjar släcka en brand i elektriska apparater.

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07