Explosion

Explosion är en väldigt ovanlig brandorsak men konsekvenserna när det inträffar är ofta mycket allvarliga. Det dör ungefär en person per år till följd av plötslig antändning av eldfängt ämne. Cirka 120 per år vårdas på sjukhus på grund av skador från explosioner. Statistiken visar att explosion är den orsak som medför högst kostnad per händelse.

Vätskor

En brännbar vätska kan bilda explosiv atmosfär när den har en temperatur som överstiger vätskans flampunkt. Flampunkten är den temperatur då en vätska avger tillräckligt mycket ånga för att kunna antändas. Detta kan tillexempel uppstå i en flaska med etanol (till exempel koncentrerad spolarvätska eller T-röd).

Gaser

Gasol och acetylen är exempel på vanliga brandfarliga gaser. Läs mer under brandfarlig vara i hemmet.

Fyrverkeri

Varje år skadas mellan 200 och 300 personer i fyrverkeriolyckor. En fjärdedel skadas så allvarligt att de måste läggas in på sjukhus och vissa så svårt att de avlider. Hand- och ögonskador är vanligast och minst 30 bränder bryter ut varje år på grund av missriktade raketer. Njut gärna av ögonfröjden men sätt säkerheten i främsta rummet.

Unga män och pojkar är överrepresenterade i den fyrverkerirelaterade olycksstatistiken. Runt hälften är mellan 5 och 19 år. Inköpsåldern för fyrverkerier höjdes för några år sen från 15 till 18 år. Dessutom förbjöds smällare år 2001. Trots dessa förändringar har inte antalet allvarliga fyrverkeriolyckor minskat. Att köpa ut fyrverkerier till minderåriga är straffbart och jämförbart med langning av alkohol.

Det absolut viktigaste rådet är att läsa instruktionen på fyrverkeripjäsen, och göra det när det är ljust. Inte fem i tolv i en snödriva efter ett par glas champagne. Här kommer tio goda råd på stubinen:

  1. Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du har köpt dem.
  2. Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
  3. Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
  4. Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.
  5. Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen.
  6. Luta dig aldrig över antänd fyrverkeripjäs.
  7. Håll säkerhetsavståndet. Se till att dina åskådare också gör det.
  8. Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Tänd aldrig igen, lämna tillbaka pjäsen istället.
  9. Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.
  10. Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07