Glömd spis

Näst efter sängrökning är glömd spis den vanligaste brandorsaken vid dödsbränder. Torrkokning är en vanlig brandorsak. Fett och olja kan börja brinna om temperaturen blir för hög. I genomsnitt inträffar det 5-10 dödsbränder per år på grund av glömd eller av misstag påslagen spisplatta. Bränderna drabbar oftast missbrukare eller gamla, sjuka eller förvirrade människor.

Typfallet vid bränder som uppstår på grund av glömd spis är en av misstag påslagen spisplatta eller glömd platta som antänder matrester i en stekpanna. Lågorna sprider sig till köksskåp och annan inredning. Om det finns mycket fett i köksfläkten påskyndas förloppet när fettet antänds.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07