Heta arbeten

En brandorsak som är ovanlig men som ofta får allvarliga konsekvenser när den inträffar är hantverkares arbete. Det handlar då oftast om så kallade heta arbeten. Med det menas uppvärmning eller gnistbildning som exempelvis skärning, svetsning, lödning eller upphettning med värmepistoler. Denna typ av arbeten har genom åren orsakat flera storbränder.

Bränderna uppstår genom att värme överförs genom ledning i metall eller genom slipsprut eller svetsloppor. Branden börjar när den heta ytan kommer i kontakt med brännbart material. Bränderna startar ofta i dolda utrymmen och upptäcks därför när branden hunnit växa till sig och spridas. När den väl upptäcks är det ofta för sent.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07