Levande ljus

Statistiken visar att den vanligaste orsaken till ljusbränder är att ett tänt ljus lämnats helt utan uppsikt. Ibland uppstår branden först när ljuset brunnit ner och antänt ljusstaken eller annat brännbart i närheten. Men det förekommer också att ljuset ramlar omkull eller att en gardin fladdrar till och blivit antänd. Det är heller inte helt ovanligt att en hund, katt eller annat husdjur kommer åt ett tänt ljus och orsakar en brand.

Brandtillbud i adventsljusstakar är extra vanliga runt tredje advent. Då har de första ljusen redan brunnit ner ett stycke samtidigt som vaksamheten blivit mindre. Det räcker med en kortare glömska för att branden ska vara ett faktum.
 
Erfarenheter från Räddningsverkets brandutredarprogram visar att en stor del av bränderna med bortglömda ljus inträffar i personalrum, dagrum och liknande allmänna utrymmen. Orsaken är att ingen känner ansvar för ljusen i dessa lokaler. De blir lätt bortglömda när sista personen lämnar rummet. En annan utsatt grupp är gamla och handikappade människor med eget boende. Det är minnet som sviker.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07