Rökning

Den vanligaste dödsorsaken vid brand är sängrökning. Men tro inte att du går säker för att du aldrig röker i sängen. Alla som somnar ifrån en glödande cigarett kallas sängrökare. Och sängrökare hittas lika ofta i fåtöljen som i sängen.

Glödande fimpar kan orsaka brand i soporna. Se därför till att cigaretten är ordentligt släckt innan du slänger den.

I 80% av alla bränder orsakade av sängrökning finns alkohol eller andra droger med i bilden.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07