Självantändning

Med självantändning menar man att ett ämne utan värmetillförsel alstrar värme till den grad att glöd eller öppen låga uppstår. Självantändning kan ha både kemiska, fysikaliska eller biologiska orsaker. Förloppet går snabbare och snabbare när temperaturen ökar. Linolja är en vanlig produkt som kan orsaka självantändning.

Den vanligaste typen av självantändning är när oxiderande oljor (till exempel linolja) används för behandling av trä. Oxidationen i trasor eller slipdamm som dränkts i olja kan under olyckliga omständigheter alstra sådan värme att brand uppstår. Vid oljning av trägolv har det hänt att olja trängt ned i bjälklaget och orsakat självantändning i fyllnadsmaterialet.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07