Priser bilbarnstol, hyra

Hyra för bilbarnstol

30 kronor per dygn
150 kronor per vecka
400 kronor per månad

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07