Säkerhetstips - Trafik

Räddningstjänsten larmas alltid till trafikolyckor om det finns misstanke om personskador. Ibland är personskadorna så allvarliga att de leder till dödsfall. Det är svårt att helt skydda sig från trafikolyckor, men man kan med några enkla medel begränsa risken att drabbas och minska konsekvensen om man råkar ut för en trafikolycka.

Bär alltid reflex när det är mörkt, håll hastighet och avstånd till framförvarande. Kör aldrig bil onykter, drog- eller medicinpåverkad. Genom att använda cykelhjälm när du cyklar och bilbälte när du åker bil minskar du konsekvenserna av en olycka. Läs mer om dessa åtgärder i menyn till vänster.

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07