Trafiksäkerhetstips - Bilbälte

Trots att det är lag på att använda bilbälte i Sverige är det många som struntar i det, särskilt vid korta resor. Det finns många rövarhistorier om hur människor har klarat sig vid trafikolyckor när de inte använt bilbälte. Faktum är att cirka 100 liv per år kommer att räddas om alla använder bilbälte. Bilbältet är den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen. Risken att dödas eller allvarligt skadas i en trafikolycka minskar med 50% om du använder bälte!

Bältesanvändning vid graviditet

Det är minst lika viktigt att använda bälte när man är gravid som annars. Känns det vanliga bältet inte bekvämt så finns det speciella bälteshållare att köpa som gör att bältet sitter över låren istället för över magen.

Bältesskärare

En bältesskärare monterad på bilbältet kan du komma loss efter en trafikolycka.

Bussbälte

Bussar som tagits i bruk den 1 januari 2004 , med undantag för bussar som tillverkats för tätortstrafik, är utrustade med bussbälte. Använd det!

Lagen

Lagen säger att om en personbil, buss, lastbil, 3- eller 4-hjulig moped har en sittplats som är utrustad med bälte, så ska bältet användas. Passagerare över 15 år kan bötfällas om de inte använder bälte. Förare, ledsagare eller ledare för en grupp har ansvaret att se till att passagerare under 15 år använder bälte eller annan särskild skyddsanordning (till exempel bilbarnstol).

Kom ihåg att krockkudden är ett bra komplement till bilbältet, men att krockkudden aldrig kan ersätta bilbältet!

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07