Trafiksäkerhetstips - Bilbarnstol

Barns huvud är i förhållande till kroppen stort och tungt samtidigt som nacken är bräcklig. Vid en krock kastas barnets huvud framåt och bakåt med våldsam kraft. För att barnet ska kunna klara en sådan påfrestning behövs särskilt skydd. Rekommendationen är att barn ska använda bältesstol eller bälteskudde upp till 10-12 års ålder. Den 1 Januari 2007 är det lag på att alla barn kortare än 135 centimeter ska sitta i bilbarnstol, bältesstol eller på en bilkudde när de åker bil.

Bakåtvänt är bäst

Till cirka fyra års ålder färdas barnet säkrast bakåtvänt. En bakåtvänd stol tar emot de våldsamma krafterna och skyddar barnets känsliga huvud och hals. Små barn som åker i framåtvända barnstolar löper en fem gånger högre risk att dödas eller skadas svårt, jämfört med barn i bakåtvända bilbarnstolar. Därför ska du inte vända ditt barn för tidigt. Rekommendationen är att barn sitter bakåtvända så länge som möjligt, normalt tills de är ungefär fyra år.

Koppla ur passagerarplatsens krockkudde

Krockkuddar och bilbälte är tillsammans ett bra skyddssystem i bilen. Men en inkopplad krockkudde på passagerarplatsen kan vara en livsfara för ett barn. Däremot är sidokrockkuddar ingen fara för barn i bilbarnstol. Bakåtvänd bilbarnstol och en krockkudde på passagerarplats är en livsfarlig kombination. Den kraft som skjuter ut krockkudden vid en kollision är enorm och kan vara förödande. Därför ska du aldrig låta ett barn i babyskydd, bilbarnstol, bältesstol eller bälteskudde sitta på en passagerarplats som har inkopplad krockkudde.
 
Låt en auktoriserad märkesverkstad koppla ur krockkudden, om du inte har en bil där du själv kan stänga av den med nyckel. I vissa bilar kan inte krockkudden kopplas ur. Det är först när barnet är 140 centimeter långt som det är säkert för barnet att sitta på passagerarplats med inkopplad krockkudde.

Rekommendationer:

Bilbarnstolen ska vara T- eller E-märkt. Följ alltid monteringsanvisningarna som medföljer. Placera aldrig barn på en plats i bilen som är utrustad med krockkudde. Barn ska åka bakåtvända till ca 4 års ålder. Först vid 10-12 års ålder kan barnen åka säkert bältade som vuxna.

 • Babyskydd: (ca 0-9 månader)
 • Bilbarnstol: (ca 7 månader-4 år)
 • Bälteskudde: (ca 4-12 år).

Babyskydd

Babyskyddet är säkert och bekvämt och passar från nyfödd till cirka 9 månader. Babyskyddet ska vara lagom stort. Babyn ska vila stadigt och bekvämt, med skydd för hela huvudet. Observera att babybäddar och skyddsnät för barnvagnsinsatser inte ger fullgott skydd. Om du ändå väljer en sådan lösning ska barnet placeras med huvudet mot bilens mitt. Babyskydd, babybäddar och skyddsnät till barnvagnsinsatser ska vara Europagodkända och E-märkta.

Babyskyddet placeras bakåtvänt i framsätet eller baksätet. För den som är ensam vuxen i bilen är det oftast tryggast att ha det lilla barnet bredvid sig i framsätet. Krockkudden på passagerarplatsen ska då vara urkopplad. Är man två vuxna i bilen är det säkrast om babyn och en vuxen åker i baksätet.

Babyskyddet ska sitta stadigt. Luta det inte för mycket. Barnet hålls på plats av det bälte som hör till babyskyddet, och själva babyskyddet sätts fast med bilbältet. Avståndet till instrumentbrädan, eller till sätet framför ska vara så stort som möjligt. Bilbältets ”höftdel” dras i de flesta fall över babyskyddet och barnet medan ”diagonaldelen” dras bakom babyskyddet. Observera att det finns många modeller, följ anvisningarna noga.

Kontrollera:

 • Barnet ska använda det bälte som hör till babyskyddet.
 • Bilens bälte som håller fast babyskyddet ska vara sträckt.
 • Babyskyddet är urvuxet när barnets huvud sticker upp ovanför kanten.
 • Barn ska aldrig sitta på passagerarplats med inkopplad krockkudde. Låt en auktoriserad märkesverkstad koppla ur krockkudden om du inte har en bil där du själv kan stänga av den med nyckel.

Bakåtvänd bilbarnstol

När barnet kan sitta stadigt utan stöd är det dags att byta från babyskydd till en bakåtvänd bilbarnstol. Bakåtvänd bilbarnstol passar från cirka 7 månader till 4 år. Den monteras bakåtvänd i framsätet eller baksätet. Kontrollera att stolen är godkänd för framsätes- eller baksätesmontering. Barnet hålls på plats av det bälte som hör till bilbarnstolen. Tänk på att det är större risk att barn skadas vid en kollision om de sitter i en framåtvänd bilbarnstol.

Den bakåtvända stolen monteras med speciella fästanordningar. Bilbältet hjälper till att hålla stolen på plats. I framsätet ska stolen oftast luta mot instrumentbrädan (aldrig mot vindrutan). På bilbarnstolar som ska användas i baksätet är det vanligt att stolen har stödben som står mot bilens golv. Observera att det finns många modeller, följ anvisningarna noga.

Barn bör åka bakåtvänt så länge som möjligt. Stolen är urvuxen när barnets huvud inte får tillräckligt stöd, eller när viktgränsen har passerats. Då kan du behöva byta till en större bakåtvänd modell. För bilbarnstolar som är godkända för framåtvänd användning tas vanligtvis stolens bälte och fästanordning bort. Ett säkrare val är istället en bältesstol/kudde som styr bältet ner över barnets höfter och lår.

Kontrollera:

 • Bilbarnstolen ska vara Europagodkänd och E-märkt.
 • Bilbarnstolen monteras oftast med speciella fästanordningar. Belasta stolen och spänn banden så att stolen sitter stadigt.
 • Barnet ska använda det bälte som hör till bilbarnstolen. Sträck bältet. Se till att bältets ”höftdel” inte hamnar för högt upp. Det ska löpa över barnets lår, inte över magen.
 • Barn ska aldrig sitta på passagerarplats med inkopplad krockkudde. Låt en auktoriserad märkesverkstad koppla ur krockkudden om du inte har en bil där du själv kan stänga av den med nyckel.
 • Är du osäker på om stolen är godkänd för framsätes- eller baksätesanvändning, kontakta återförsäljaren.

Bältesstol/bälteskudde

Läkare och forskare rekommenderar att barn ska använda bältesstol eller bälteskudde tills de är 10-12 år. Så länge skelettet inte är färdigutvecklat, behöver barnen lyftas upp för att bilbältet ska kunna kan skydda kroppen. Enligt lagen ska alla barn som är kortare än 135 centimeter använda en särskild skyddsanordning, det vill säga babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/kudde.

Hjälp barnen att sträcka bältet rätt – nära halsen, över bröstbenet och ner över låren – inte över magen. Ju närmare kroppen desto bättre skydd får barnet. Försök att lätta på tjocka ytterplagg och dra bältets ”höftdel” under kläderna.

Skillnaden mellan bältesstol och bälteskudde handlar främst om det höga ryggstödet. Om barnet sitter på en plats som saknar huvudstöd är bältesstolen bäst. Stolen hjälper också till att hålla bältet på plats när barnet sover.

Barn i framåtvänd bilbarnstol eller på bältesstol eller bälteskudde riskerar att skadas om de åker på en plats med inkopplad krockkudde. Det är först när barnet är 140 centimeter långt som det är säkert för barnet att sitta på passagerarplats med inkopplad krockkudde.


Kontrollera:

 • Bilbältet ska hålla både barnet och stolen/kudden på plats. Sträck bältet.
 • Låt aldrig barnet ha bältet under armen. Bältet ska vila nära halsen.
 • Se till att bältets ”höftdel” inte hamnar för högt upp. Det ska löpa över barnets lår, inte över magen.
 • Låt en auktoriserad märkesverkstad koppla ur krockkudden om du inte har en bil där du själv kan stänga av den med nyckel.
 • Bältesstolen eller bälteskudden ska vara Europagodkänd och E-märkt.

Hyr bilbarnstol från räddningstjänsten Skellefteå!

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07