Trafiksäkerhetstips - Bilvärmare

Elektrisk bilvärmare är bra för miljön, motorn, föraren och passagerarna. En varm motor ger mindre skadliga utsläpp och betydligt lägre bränsleförbrukning den första milen, eftersom motorn fungerar bäst när den är varm. Dessutom ger en varm bil snabbt is- och
imfria rutor och högre komfort, vilket ökar förarens uppmärksamhet och förmåga att köra fordonet säkert.

Bilvärmaren, det vill säga motor- och kupévärmaren, ska antingen vara S-märkt eller certifierad. Bilvärmare och kaross ska vara skyddsjordade. Det är viktigt att monteringen görs av fackman
enligt tillverkarens anvisningar. Bilvärmaren ska anslutas till ett fast skyddsjordat uttag utomhus. Sladden får inte dras genom fönster eller dörrar, inte heller på marken över trottoar eller gångbana. Idag är det krav på jordfelsbrytare, men det är att rekommendera att en jordfelsbrytare eftermonteras även för äldre installationer. Kontrollera med elinstallatören om jordfelsbrytaren är temperaturkompenserad för att klara kylan där du bor.

Tänk på att:

 • Du får aldrig lämna anslutningskabeln kvar i uttaget när bilen inte är ansluten. Risken finns att barn börjar leka med den.
 • Anslutningskabeln ska inte sitta kvar, upplindad, på bilens utsida när du kör iväg. Stickproppen blir utsatt för slask och salt och dess funktion försämras med risk för brand och personskada.
 • Anslutningskabeln till kupévärmaren får inte klämmas i bilfönstret eller i bildörren. Då finns det risk att bilen blir strömförande.
 • Kontrollera installationen av bilvärmaren med hänsyn till skador och slitage av miljön elutrustningen befinner sig i. Många av skadorna kan du själv kontrollera, men låt en fackman/elinstallatör se över systemet om du är det minsta osäker.
 • Ta för vana att regelbundet kolla anslutningskabeln.
 • Kontrollera att varken uttag eller stickpropp är skadade eller har lossnat och att kabeln inte har skador. Ta inga risker, byt hellre.
 • Skyddslocket till intaget på bilen ska undersökas så det är stängt och håller tätt efter det att man tagit bort apparatuttaget. Om smuts, salt och slask kommer in i intaget och fel uppstår kan olyckan vara framme.
 • Låsningen ska fungera och luckan ska hållas låst till bilvärmecentralen om inte intaget är petskyddat.
 • Kontrollera jordfelsbrytarens funktion med testknappen minst 2 gånger om året, varav en i början av säsongen.
 • Använd kopplingsur för att hushålla med strömmen. Det behövs inte längre inkopplingstid än 1,5–3 timmar, beroende på yttertemperatur (1,5 tim vid -5°C). 
 • Termotakt” är ett system som begränsar inkopplingstiden, men har negativ inverkan på elementet med ”täta” inkopplingar. Använd även här ett kopplingsur.
 • Om jordfelsbrytaren löser ut vid inkoppling, signalerar den att det finns ett fel som ska åtgärdas omgående. Annars finns det risk för både personskador och brand. Det är en fördel med individuella jordfelsbrytare. Det är lättare att hitta den felaktiga bilvärmaren och inga onödiga urkopplingar krävs, eftersom fler bilvärmare tillsammans ”läcker” utan att det är något fel.
Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07