Trafiksäkerhetstips - Krockkudde

Den största risken vid en frontalkrock är att huvudet eller bröstet slår i bilens inredning, exempelvis ratten, instrumentbrädan, vindrutan eller främre sidostolparna. Genom att använda bilbältet minskar risken för skador betydligt. Med krockkudde minskar risken ytterligare. Men krockkudden framför passagerarplatsen är livsfarlig om ett babyskydd eller en bakåtvänd bilbarnstol placeras där. Risken är stor att barnet skadas eller till och med dödas när krockkudden med stor kraft blåses upp. Även barn i framåtvända bilbarnstolar, bältesstolar eller på bälteskuddar riskerar skador om de sitter på en passagerarplats med krockkudde. Samma risker gäller för personer som är kortare än 140 cm.

Barn och krockkudde

För att undvika riskerna måste man antingen koppla ur krockkudden eller se till att barn och kortvuxna alltid sitter i baksätet. Om krockkudden är urkopplad får man en sänkning av skyddsnivån för en vuxen person som använder bilbältet. Krockkudden ska kopplas ur om det finns någon som helst misstanke om att ett barn eller en kortvuxen person någon gång måste sitta i framsätet. Mer information om urkopplingen kan du få hos en auktoriserad återförsäljare för ditt bilmärke.

Använd bilbälte!

Krockkudden är en del av bilens säkerhetssystem, men för att den ska vara effektiv måste bilbältet alltid användas. Bilbälte behövs även vid låga hastigheter för att undvika skador vid exempelvis hårda inbromsningar. För en person som inte använder bilbältet kan krockkudden till och med vara en risk. För att krockkudden inte ska orsaka skada får du inte sitta för nära krockkudden eller ha fötterna på instrumentpanelen. Det får heller inte finnas någon extra utrustning monterad på ratten eller vid passagerarkrockkudden.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07