Trafiksäkerhetstips - Var nykter!

Med alkohol eller andra droger i kroppen är du en livsfarlig bilförare. Alkoholen ökar riskerna i trafiken. Av de motorfordonsförare som dör i trafikolyckor har cirka 30 procent alkohol i kroppen, vid singelolyckor är det nästan hälften.

Alkohol påverkar människan på många sätt:

 • Sämre syn
  När alkoholhalten i blodet ökar, minskar förmågan till samarbete mellan ögonen. Det leder till sämre förmåga att bedöma avstånd. När man blir riktigt full kommer dubbelseendet. I mörker är effekterna särskilt påtagliga. Redan vid mycket låga promillenivåer ökar bländningskänsligheten och mörkerseendet försämras. 
 • Längre reaktionstid
  Även låga promillenivåer gör att reaktionstiden förlängs. Det gäller särskilt i situationer som är komplexa och där man snabbt måste välja åtgärd. 
 • Svårare att koordinera
  Det centrala nervsystemet bedövas av alkoholen. Därför blir samspelet mellan muskler och nerver sämre. Det blir svårare att göra mjuka precisa åtgärder.
 • Uppmärksamheten avtar
  Hjärnan klarar inte av att ta in information från ett lika stort synfält som när man är nykter. Effekten blir något som kallas tunnelseende. Det innebär att man missar väsentlig information.
 • Tröttheten smyger sig på
  Alkoholen har en dämpande effekt på kroppen även om man kan känna sig stimulerad. Man märker inte att tröttheten smyger sig på.
 • Kritiska situationer klaras inte
  Rattfylleri leder inte alltid till olyckor men risken ökar. Det beror på att den alkoholpåverkade inte klarar de kritiska situationer som då och då uppstår. Det räcker inte att köra extra försiktigt. Kritiska situationer kan alltid uppstå, som att en älg eller ett barn plötsligt dyker upp framför bilen. Även låga promillenivåer kan vara det som avgör att föraren inte klarar situationen utan det utvecklas till en olycka.

Dagen efter

Normalt förbränns i genomsnitt 0,15 promille per timme men förbränningshastigheten varierar mellan individer. Det finns inget mirakelmedel som påskyndar förbränningen, tiden är helt avgörande. Prestationsförmågan kan vara påtagligt nedsatt dagen efter trots att promillehalten är noll, den effekten kan sitta i ganska länge och man bör därför avstå från körning dagen efter.

Skillnaden är stor mellan hur alkohol påverkar olika personer. Graden av påverkan kan till och med variera vid olika tillfällen hos en och samma individ. Kön, kroppsvikt, vad man ätit och hur mycket, vad man druckit och under hur lång tid är faktorer som påverkar promillenivån. Starksprit ger högre promillehalt än motsvarande mängd alkohol i form av vin eller öl.

Alkolås

Alkolås bygger på en teknik som gör att bilen inte går att starta om det finns alkohol i förarens utandningsluft. Finns det alkohol motsvarande eller över den lagliga gränsen, 0,2 promille i utandningsluften går motorn inte att starta.

Alkolås används idag vid rattfylleri och som kvalitetssäkringsverktyg. Den som misstänks för rattfylleri har möjlighet att ansöka om att delta i ett alkolåsprogram istället för körkortsåterkallelse. I alkolåsprogrammet krävs bland annat att föraren under färd också måste blåsa vid slumpmässigt återkommande kontroller. Om det finns alkohol i utandningsluften registreras det i alkolåsets minnesfunktion.

Som ett led i kvalitetssäkring av transporter i företag kan alkolås också användas. Tack vare alkolåset kan företagen garantera att transporterna utförs av nyktra förare.

Skelleftemodellen

Skelleftemodellen är en projektmodell där man arbetar för att rattfyllerister snabbt ska komma under behandling och rehabilitering. Alkohol- och drogkonsumtionen ökar i hela landet bl a beroende på den ökade tillgängligheten via de allt öppnare gränserna mot EU och övriga länder. En ökad tillgänglighet får direkta konsekvenser för rattfylleriet som sannolikt kommer att öka och därmed ökar också antalet dödade och skadade i trafiken. Återfallsförövare står för en stor del av trafikolyckorna.
 
I Skellefteå har det utvecklats en modell för rehabilitering av rattfyllerister genom samverkan mellan polis, sjukvård och socialtjänst som visat sig framgångsrik. Huvudtanken är att rattfylleristen redan vid vägkanten ska få ett erbjudande om samtal med socialtjänst eller beroendevård inom 24 timmar. Tidigt omhändertagande bygger på kunskapen att dessa personer är mycket mer mottagliga för att ta emot vård direkt efter att de anträffats av polisen.

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07