När en trafik- eller viltolycka inträffar

Trafikolyckor sker dagligen i Skellefteå kommun. Här kan du läsa om hur du ska agera vid en trafikolycka eller viltolycka.

Här hittar du instruktionsfilmer om hur du ska agera vid en trafikolycka!

Vid en trafikolycka

Överblicka

Bilda dig en uppfattning om vad som hänt. Ta reda på hur många som är skadade och vem du tror är i störst behov av hjälp. Ta befälet och ta hjälp av andra som kommer till platsen.

Rädda

Om någon skadad befinner sig i livsfarligt läge, till exempel brand eller mitt i trafiken, försök flytta personen till en säker plats.

Larma 112

Var beredd på att svara på följande frågor:

 • Vad har hänt?
 • Var har olyckan inträffat? Orientera dig med hjälp av vägskylt i närheten, avtagsväg, kraftledning, vattendrag, kyrka eller annat landmärke.
 • Vem är du och vilket telefonnummer ringer du ifrån?
 • Hur många är skadade? Sitter någon fastklämd?
 • Typ av inblandade fordon? Om det är en lastbil - finns det en orange "Farligt gods"-skylt?
 • Har något utsläpp/läckage skett?
 • Om olyckan har inträffat på motorväg - i vilken körbana? ("I riktning mot...")

Varna

Skydda olycksplatsen och sätt ut varningstrianglar.

Vid en viltolycka

Så här gör du vid en viltolycka:

 • Ring 112 och anmäl viltkollisionen till polisen. Polisen vill veta olycksplatsen, vägnummer, ort, kännemärken, hur platsen är utmärkt, viltslag och om möjligt vilken väg viltet flydde.
 • Markera platsen för kollisionen. Även om viltet ligger dött, ger det information till andra bilister att olyckan är anmäld till polisen. Använd till exempel den särskilt framtagna markeringsremsan, som kan hämtas hos bland annat bilprovningen.
 • Avlägsna om möjligt döda djur från vägbanan.
 • Om du är osäker på var du är, nollställ bilens trippmätare och kör till en plats där du känner igen dig, läs av bilens trippmätare.
 • Om du har kolliderat med vildsvin, björn, varg, lo: sätt markeringen ungefär 100 meter från det fallna djuret, för din säkerhets skull.
Larma alltid viltolyckan till polisen!

Du ska alltid kontakta polisen vid en viltolycka på telefonnummer 112. Polisen kallar i sin tur ut rätt personer till platsen. Om olyckan skett inom detaljplanelagt område (stad, samhälle, by eller liknande) kontaktar polisen de ansvariga inom kommunen. Sker olyckan utanför ett sådant område, till exempel på en större väg, kontaktar polisen den ansvarige jaktledaren/jaktlaget för det området.

Undvik viltolycka

Anpassa farten. Ett effektivt sätt att minska risken för viltolyckor är att vara uppmärksam och sänka hastigheten från skymning till gryning då djuren är mest aktiva. Störst risk för viltolycka är under maj-juni under kalvavstötningen samt under hösten då jakt och bärplockning pågår.

Undvik kollision med älg. En älg kan väga mellan 300-400 kg, därför finns det stor anledning att väja för älg. Om en kollision är oundviklig: sikta mot bakdelen av djuret. Då faller förhoppningsvis inte älgen över motorhuven och in i vindrutan.

Väj inte för rådjur. Ett fullvuxet rådjur väger inte mer än 25 kg! Det låter grymt att inte väja undan, men det som finns bredvid vägen är ofta ett sämre alternativ än att krocka med rådjuret.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07