Priser flytväst, hyra

Hyra för flytväst

20 kronor per flytväst och dygn, 75 kr per vecka och 150 kr per månad.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07