matton1525R-101302.JPG

Vattensäkerhetstips - Livräddningsutrustning

Vid olyckstillbud i vatten eller på isar krävs alltid snabb hjälp. En effektiv räddningsberedskap kräver, dels att allmänheten har omedelbar tillgång till enkel och väl fungerande livräddningsutrustning samt kunskap om hur den ska användas, dels tillgång till telefon för snabb larmning av samhällets räddningsresurser.

Livboj med bojlina

För att livbojen skall vara det fina räddningsredskap den är avsedd att vara, såväl sommar som vinter, krävs det att den är hel. Väder och vind kan påverka livbojens funktion liksom skadegörelse.

Det är viktigt att livbojslinan ligger helt inne i linbehållaren så att den inte försämras av solens uv-strålar. Ser du en livboj som är trasig eller förstörd skall du ta kontakt med den som är ansvarig för livbojen. Det står längst ner på alla livbojar och kan vara en kommun, båtklubb, hamn m.fl.

Livbojen är grunden i räddningsutrustningen. Livbojen kan förekomma uppsatt ensam vid brygga eller badplats, eller beroende på placering, tillsammans med annan livräddningsmateriel.

Utförande

Enligt Sjöfartsverkets riktlinjer ska en livboj som är tillverkad av plast, ha en invändig armering och vara försedd med grepplina. Bojen ska under 24 timmar i sötvatten kunna bära en belastning på minst 14,5 kg i vatten (2 personer). Livbojen väger 2,5 kg, har en ytterdiameter på 73 cm och en innerdiameter på 45 cm. Livbojen ska vara utrustad med en cirka 25 meter lång flytande lina med draghållfasthet över 200 kg. Linan förvaras i en behållare som skyddar mot solens ultravioletta strålar.

Underhåll

 • Kontrollera att lina och boj är hela och hänger på plats.
 • Kontrollera att linan är noga instoppad i linbehållaren och att ingen del av linan exponeras för solljus.
 • Om linan inte är korrekt fastsatt kontrolleras den extra noga. Är linan stickig, solblekt eller spröd? Vid minsta tveksamhet om linans hållbarhet ska linan bytas ut.
 • Kontrollera att livbojens upphängningsanordning är hel och ordentligt fastskruvad.
 • Svenska Livräddningssällskapet ansvarar tillsammans med kommuner och hamnkontor för att livbojar som är i dåligt skick byts ut.

Livräddningshake

Livbojen kan kompletteras med livräddningshake för att kunna nå en nödställd.

Utförande

Längden på haken ska vara minst 5 meter och vikten den lägsta möjliga. Haken ska ha god flytförmåga. Det är viktigt att skaftet har både styrka och seghet, exempelvis ett aluminiumrör med en diameter av 35-40 mm. Haken ska vara försedd med minst tre krokar i rostfritt stål. Diametern på krokarna bör vara cirka 10 mm. Två av krokarna ska vara trubbiga och den tredje spetsig för att kunna få fäste i kläder. En signalvimpel som gör det lättare att upptäcka livräddningsposten kan sättas fast på haken

Underhåll

 • Kontrollera att skaft och krokar är intakta.

Livräddningsbåt/flotte

På särskilt riskfyllda platser bör det finnas en olåst livräddningsbåt eller livräddningsflotte.

Utförande

En livräddningsbåt/flotte ska vara lätt att transportera, kunna sjösättas av två personer och ha plats för roddare, livräddare och nödställd. Konstruktionen måste vara så stabil att det går att dra upp en nödställd utan att båten/flotten kantrar. Ett lågt fribord i aktern underlättar. Båten/flotten ska även fungera vattenfylld. Åror ska vara fasta eller ha säkringskedja. En livräddningspost med livboj, hake och stege ska alltid finnas i närheten av livräddningsbåten/flotten.

Underhåll

 • Kontrollera åror, årinfästningar, linor samt täthet och eventuella skrovskador.
 • Prova livbåten/flotten.
 • Livbåt som förvaras på land ska ligga upp- och nervänd.
 • Kontrollera att livräddningsflottens ställning är hel och att flotten är väl förankrad, ej låst.

Livräddningsstege

Vid kajer, bryggor och höga klippor kan livräddningsutrustningen kompletteras med stege.

Utförande

Stegens längd ska vara minst 3,5 meter. Livräddningsstege finns i två varianter. Kajstege 4 m i aluminium med röd/vita steg tillbehör kajstegsbeslag (för kajer, kanaler och hamnar). Strandstege 3 m (för stränder, badplatser och klippor). Det är viktigt att livräddningsstegen har god flytförmåga.
På kajstegar placeras hakar som är minst 30 centimeter långa vid tredje stegpinnen. En justerbar kätting, som är minst 1,5 meter lång, fästes vid hakarna. Distansstöd placeras på stegens mitt för att hålla stegen på rätt avstånd från kajen. Stegen ska vara så lång att nedersta stegpinnen alltid når en meter under vattenytan. För att stegen ska kunna användas som kälke eller bår måste den ha en slät sida.

Underhåll

 • Kontrollera att sprickor eller rötskador inte finns.
 • Gör belastningsprov genom att belasta stegen på mitten med ca 90 kg.
 • Kontrollera att hake och stege har ordentliga fästen och är tätt fastsatta på livräddningsstolpen.

Fast kajstege

Fast monterade kajstegar är nödvändiga vid kajer och utefter branta stränder. De utgör den enda möjligheten för en nödställd att ensam kunna ta sig upp.

Utförande

Den fasta kajstegen kan vara en fastbultad järnstege eller kättinglejdare. I båda fallen ska stegen vara försedd med stöd som håller den på rätt avstånd från kajen. Kajstegens nedersta stegpinne ska oavsett vattenstånd befinna sig minst en meter under vattenytan. Stegjärn i kajsidan kan vara en utmärkt lösning. Förläng då sista tegjärnet med en kättinglejdare till minst en meter under vattenytan. Lättinglejdare med fenderklossar av trä är en både enkel och billig lösning. Frihängande kättinglejdare ska ha en motvikt på 50 kg. Om det är markeringsmålat på kajen och bakom stegen är det lättare att upptäcka den.

Underhåll

 • Provgå i stegarna. Kontrollera om motvikt behövs.
 • Förbättra vid behov markeringsmålning.

 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07