matton1525R-101302.JPG

Säkerhetstips - Vatten

Räddningstjänsten rycker varje år ut på räddningsuppdrag orsakade av drunkningsolyckor. Man kan aldrig helt försäkra sig om att inte drabbas av en olycka om man ger sig ut på sjön, men man kan se till att ha rätt utrustning och att vara förberedd så att man vet hur man ska agera om det händer. Simkunnighet är kanske den viktigaste faktorn för en god vattensäkerhet.

I menyn till vänster hittar du information om hur du ska göra för att vara säker på vatten i fast och flytande form. Översvämningar med omfattande skador som följd har drabbat Skellefteå vid skyfall de senaste åren. Mer information om hur du ska agera då hittar du också i vänstermenyn.

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07