Vattensäkerhetstips - På badplatsen

Då drunkningsolyckor inträffar finns i de flesta fall alkohol med i bilden. Det är viktigt att inte bada efter att ha druckit alkohol. Barn ska alltid bada under förälders eller annan vuxens uppsikt.

Checklista bad:

 1. Bada alltid tillsammans med någon!
 2. Simma längs med stranden!
 3. Hoppa eller dyk inte på okänt vatten!
 4. Knuffa aldrig i eller håll fast någon under vattnet!
 5. Simma inte under bryggor och hoppställningar!
 6. Spring inte på bassängkant eller bryggor - du kan halka!
 7. Ropa bara på hjälp om du är i nöd!
 8. Undvik uppblåsbara leksaker i öppet vatten!
 9. Lek inte med livräddningsmateriel!
 10. Ha alltid något mellan dig och den nödställde, "den förlängda armen".
 11. Meddela alltid var någonstans du ska bada och när du tänker komma tillbaka!
   

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2016-09-07