Avgifter räddningstjänstens tjänster

Räddningstjänsten utför, mot en rimlig kostnad, olika tjänster. Exempel på dessa är arbete på hög höjd, vattentransporter och terrängtransporter.

Taxan gäller from 2017-10-01. Till angivna priser tillkommer moms med undantag för punkt 7 (lokalhyra).

Påbörjad 1/2-timme räknas som hel 1/2-timme.

Taxa för externa arbeten 2018

Kontakt

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-06-14