Foto av släckbil

Fordonspark

Skellefteå kommun har en av Sveriges största fordonsparker med brandfordon. Över 40 fordon finns och i fordonsparken ingår bland annat släckbilar, höjdfordon, vattentankbilar, båtar och terrängfordon. De flesta finns på huvudbrandstationen i Skellefteå, men alla tio brandstationerna har släckbilar och i vissa fall även tankbilar, båtar och terrängfordon.

På webbsidan "Utryckningsfordon i norr" finns en komplett sammanställning av alla räddningstjänsten Skellefteås fordon. Där presenteras varje fordon i bild och med tekniska data för den intresserade. Här är en länk till den sidan.

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2016-10-04