Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Räddningstjänsten är en verksamhet som arbetar efter de målsättningar som medborgarna genom sina förtroendevalda anger. Genom Skellefteå kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor har övergripande säkerhetsmål i kommunen och specificerade prestationsmål för vår verksamhet angivits. Dessutom styrs verksamheten genom de styrkort som gäller årsvis.

Lagen om skydd mot olyckor anger att varje kommun ska ha ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. Skellefteå kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor anger målsättningarna för hur kommunens olycksförebyggande och skadeavhjälpande arbete ska ske.

Handlingsprogrammet består av två delar, en för olycksförebyggande verksamhet och en för räddningstjänst. Handlingsprogrammet beskriver:

  • Målsättningarna för kommunens verksamheter angående olyckor
  • Hur det olycksförebyggande arbetet är ordnat
  • Hur den skadeavhjälpande verksamheten är ordnad
  • Vilka risker för olyckor som kan leda till räddningsinsatser som finns i kommunen
  • Vilken förmåga och vilka resurser kommunen har att göra räddningsinsatser

Ladda ner Skellefteå kommuns handlingsprogram för skydd mot olyckor här! 

Säkerhets- och prestationsmål

Säkerhetsmålen är indelade i:

  • Gemensamma mål
  • Mål för olycksförebyggande verksamhet i kommunen
  • Mål för räddningstjänst

För att uppnå säkerhetsmålen har tekniska nämnden preciserat vilka prestationsmål som gäller för räddningstjänsten. De är uppdelade i:

  • Prestationsmål för olycksförebyggande verksamhet
  • Prestationsmål för räddningstjänst

Prestationsmålen revideras för närvarande och kommer att beslutas av nämnderna under hösten.

Kontakt

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2018-06-14