Kontakta räddningstjänsten

Räddningschef är Mattias Hagelin. På räddningstjänsten jobbar även brandingenjörer, insatsledare, brandmän, med flera.

Kort om personalen

Räddningschef
Mattias Hagelin

Mattias är räddningschef och även chef för avdelningen Räddningstjänst och sotning på Samhällsbyggnad. Verksamheten räddningstjänst består av två enheter; Räddningsinsats samt Brandskydd och farliga ämnen. Har du synpunkter som berör räddningstjänsten så är du alltid välkommen att höra av dig till Mattias eller hans medarbetare. Skicka ett meddelande till Mattias.

Enhetschef Brandskydd och farliga ämnen

Daniel Haarala

Daniel är ansvarig för räddningstjänstens olycksförebyggande arbete, vilket innebär tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor och tillstånd och tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva varor samt utbildning, rådgivning och information i brandskyddsfrågor. Han arbetar även med olycksutredningar och insatsplanering. Skicka ett meddelande till Daniel

Alexander Lilja
Brandingenjör

Alexander arbetar med förebyggande arbete, vilket innebär tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor samt utbildning, rådgivning och information i brandskyddsfrågor. Skicka ett meddelande till Alexander

Kristin Jonsson
Brandingenjör

Kristin arbetar med förebyggande arbete, vilket innebär tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor samt utbildning, rådgivning och information i brandskyddsfrågor. Skicka ett meddelande till Kristin

Mattias Lindgren

Brandingenjör

Mattias arbetar med förebyggande arbete, vilket innebär tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor samt utbildning, rådgivning och information i brandskyddsfrågor. Skicka ett meddelande till Mattias

Enhetschef Räddningsinsats
Johan Marklund

Johan är chef för enheten räddningsinsats, som förbereder, genomför och vidtar åtgärder efter räddningsinsatser. Ansvaret omfattar bland annat övning, utveckling och utvärdering av räddningstjänstens insatser. Skicka ett meddelande till Johan

Magnus Nyberg
Insatsledare

Magnus jobbar som insatsledare och är ansvarig för skiftlag 1. Skicka ett meddelande till Magnus

Peter Markstedt
Insatsledare

Peter jobbar som insatsledare och är ansvarig för skiftlag 2. Skicka ett meddelande till Peter

Ola Lindström
Insatsledare

Ola jobbar som insatsledare och är ansvarig för skiftlag 3. Skicka ett meddelande till Ola

Åke Dahlqvist
Insatsledare

Åke jobbar som insatsledare och är ansvarig för skiftlag 4. Skicka ett meddelande till Åke

Per Hogby
Arbetsledare

Per har en arbetsledande funktion på heltidsstationen. Hans tjänst innefattar ansvar för fordon, materiel och kommunikationsradio såväl på huvudstationen som på deltidsstationerna. Arbetet innebär också till viss del ansvar för reparation och underhåll av de elva brandstationerna. Skicka ett meddelande till Per

Kontakta kundtjänst

Det går alltid bra att kontakta kundtjänst om du har frågor

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen
Informationen granskades: 2017-09-21