Station 40 - Skellefteå

I Skellefteå finns det tio räddningsstyrkor fördelade i kommunen. De behövs för att kunna genomföra räddningsinsatser då det inträffar olyckor. Här kan du läsa mer om räddningsstyrkan på huvudstationen i Skellefteå.

Insatsområde

Station 40:s insatsområde sträcker sig från Falmark i söder till Ostvik i norr och från Åliden i väster till kustlinjen i öster. Brandstationen är huvudstation i Skellefteå kommun och är belägen på Solbacken, där även övningsfältet finns. Det finns cirka 48 000 invånare i insatsområdet. Riskbilden är komplex med stadskärna, tät infrastruktur och många tyngre industrier. Antalet insatser i genomsnitt per år uppgår till drygt 300 stycken.

Resurser

I Skellefteå finns en räddningsstyrka med en insatsledare och sex brandmän som har beredskap dygnet runt, året om. Insatspersonalen är anställd på heltid och rycker ut inom 90 sekunder efter inkommet larm. Dessutom finns en räddningschef i beredskap som har inställelsetid på 20 minuter. I fordonsparken finns bland annat två släckbilar, två höjdfordon, två vattentankbilar, ledningsfordon och räddningsbil.

Räddningsstyrkan i Skellefteå har utökad kompetens inom områden som vatten- och höghöjdslivräddning, trafikolycka, kemikalier, skogsbrand, ledning och gasflaskbeskjutning. På huvudstationen bedrivs även räddningstjänstens administrativa, utbildnings- övnings- och olycksförebyggande arbete.

Snabba fakta om Skellefteås räddningsstyrka

Invånarantal i insatsområde: Ca 48000 personer
Genomsnittligt antal räddningsinsatser per år: 307
Anspänningstid: 90 sekunder
Beredskapsstyrka: Chef i beredskap, Insatsledare, 6 brandmän heltid.
Totalt antal insatspersonal: ca 40
Fordon: Tre släckbilar, två höjdfordon, två lastväxlarbilar med vattenflak, bandvagn, fyrhjuling, snöskoter, båt.

Räddningschef

Mattias Hagelin

Kontakt

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-08-15