Brandsationen i Bygdsiljum

Station 425 - Bygdsiljum

I Skellefteå finns det tio räddningsstyrkor fördelade i kommunen. De behövs för att kunna genomföra räddningsinsatser då det inträffar olyckor. Här kan du läsa mer om räddningsstyrkan i Bygdsiljum.

Insatsområde

Bygdsiljums insatsområde definieras av länsgränsen i sydlig, västlig och östlig riktning och når upp till Bygdeträsk och Storliden i norr. Det finns nästan 800 invånare i insatsområdet och i riskbilden ingår till exempel en stor träindustri och bostäder. Antalet insatser i genomsnitt per år uppgår till cirka 8 stycken.

Resurser

I Bygdsiljum finns en räddningsstyrka bestående av två brandmän som har beredskap dygnet runt, året om. Insatspersonalen är anställd på deltid och har vanligtvis ett ordinarie jobb hos en annan arbetsgivare, men man måste inställa sig på brandstationen inom fem minuter när man larmats. I fordonsparken finns en släckbil och en redskapsbil. Vid larm understödjes i regel Bygdsiljum räddningsstyrka av grannkåren i Burträsk.

Snabba fakta om Bygdsiljums räddningsstyrka

Invånarantal i insatsområde: Cirka 750 personer
Genomsnittligt antal räddningsinsatser per år: 8
Anspänningstid: 5 minuter
Beredskapsstyrka: 2
Totalt antal deltidsbrandmän: 11
Fordon: Släckbil och redskapsbil.

Kårchef

Urban Persson

Ansvarig nämnd: Tekniska nämnden
Informationen granskades: 2018-05-31